Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Tekort aan passende zorg voor verstandelijk beperkten met ernstige gedragsproblemen

25 juni 2019 Door de redactie Geen reacties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek gedaan naar de cliëntondersteuning die zorgkantoren moeten bieden. Die weten steeds beter wat de zorgvraag en wensen zijn van mensen op de wachtlijst. De zorgkantoren blijken echter vooral moeite te hebben met het vinden van een passende plek voor verstandelijk beperkte cliënten met ernstige gedragsproblemen.

Het aanbod is voor deze groep beperkt. De NZa signaleert wel dat er op regionaal niveau vaker wordt samengewerkt met zorgaanbieders om de knelpunten op te lossen. De autoriteit zegt over het onderzoek dat de resultaten een verbetering zijn ten opzichte van twee jaar geleden. Destijds waren zorgkantoren voor cliënten onvoldoende zichtbaar en ze wisten te weinig over wie waarom op de wachtlijst stond.

De NZa houdt toezicht op de zorgplicht van zorgkantoren. Dat betekent dat de instantie controleert of zorgkantoren voldoende zorg inkopen voor mensen die langdurige zorg nodig hebben in hun regio. Daarnaast kijkt de autoriteit of zorgkantoren hun cliënten informeren over de keuzemogelijkheden en hun rechten en plichten in de Wet langdurige zorg (Wlz).

De komende tijd bekijkt de NZa of zorgkantoren de behaalde resultaten vasthouden en aantoonbaar maken.

Nieuwsuur
Nieuwsuur besteedde donderdag 20 juni aandacht aan het onderwerp. Het tv-programma ging vooral in op problematiek rond zorg voor mensen met complexe aandoeningen. Aan het woord komt de vader van de 25-jarige Eline. Zij heeft een verstandelijke beperking en autisme, en woont al jaren in een instelling in Gelderland. Eline oogt frêle, maar als zij een woede-uitbarsting krijgt, heeft ze enorme kracht, waar haar vader - een grote, stevige man - nauwelijks tegen opgewassen is. Eline kan niet in een groep met anderen wonen. De instelling heeft uiteindelijk een voormalig koetshuis omgebouwd tot woning voor Eline, maar volgens haar vader begrijpt Eline niet waarom ze daar zit. En het kan nog drie tot vijf jaar duren voor er een oplossing is.

Volgens belangenorganisatie Kansplus telt Nederland zo’n 500 mensen met een verstandelijke beperking en een zeer complexe zorgvraag die momenteel niet op de juiste plek wonen.

Adriano Huis
In Bergen op Zoom opende vorige week het Adriano Huis, genoemd naar de 32-jarige Adriano die er woont. Als openingszin gebruikt de website: als de huidige zorg geen antwoord meer biedt. Adriano heeft een licht verstandelijke beperking, ernstige hechtingsproblematiek, ADHD en MCDD. Hij ziet er vlot en leuk uit, maakt makkelijk contact en is erg behulpzaam. Daardoor wordt hij vaak overvraagd. Daardoor moet hij op zijn tenen lopen en dat zorgt voor veel spanning. Wanneer die spanning te veel wordt, verandert de vrolijk ogende Adriano in een destructief en agressief kind, gevangen in een volwassen lichaam.

De jongeman heeft vanaf zijn geboorte tot nu circa 25 verhuizingen meegemaakt. Hierbij had hij te maken met 34 hulpverleningsteams vanuit verschillende instellingen. Omdat geen van de plekken geschikt voor hem was, besloot directeur Farid el-Khassim met zijn compagnon Jelle Gillissen een kleinschaligwonenproject op te zetten, voor Adriano en andere cliënten die geen passende zorg krijgen. Het huis biedt plek aan 20 zorgvragers. Minister Hugo de Jonge verrichtte de opening. Er is vanuit Limburg al belangstelling getoond voor het initiatief.    |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!