Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Te veel scholieren zitten thuis

27 januari 2011 Door de redactie Geen reacties

Van de ruim 2,5 miljoen leerplichtige jongeren zitten jaarlijks 2.500 leerlingen langer dan een maand thuis. Hun gemiddelde leeftijd is 14,4 jaar. Er is bijna altijd sprake van psychische stoornissen en probleemgedrag. 1 op de 10 thuiszitters heeft een lage of juist hoge verstandelijke begaafdheid.

Volgens het Ministerie van onderwijs zijn er al verschillende acties in gang gezet om het aantal thuiszitters terug te dringen. Minister Van Bijsterveldt wil het aantal thuiszitters ook beperken door de invoering van Passend onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat thuiszitten vooral voorkomt na de overstap naar het voortgezet onderwijs.Vaak spelen meerdere problemen tegelijk, maar meestal ontbreekt een heldere probleemanalyse.

Op een willekeurige dag zitten gemiddeld 1.000 kinderen thuis. Hoewel dit aantal thuiszitters relatief klein is (0,05% van het aantal leerlingen), vindt Van Bijsterveldt dat geen kind thuis hoort te zitten. Op de site van het ministerie van Ocw is meer te lezen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!