Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Sw-ers in het gedrang

9 november 2009 Door de redactie Geen reacties
Inburgeraars, ex-gedetineerden, werklozen en zwervers: de sociale werkvoorziening wordt bevolkt door een steeds bonter gezelschap. De sw-bedrijven verdienen goed aan reïntegratie, maar het oude personeel mort, schrijft Sandra Olsthoorn in een artikel in Binnenlands bestuur. Oorzaak van de onvrede is dat steeds meer werkplaatsen gebruik maken van integratiebudgets, waarmee mensen die moeilijk aan een baan komen, naar werk worden begeleid. In de integratieprojecten werken mensen met een bijstandsuitkering samen met medewerkers die een indicatie hebben voor de sociale werkvoorziening. Ongeveer 10 procent van de omzet haalt de sociale werkplaats Alphen tegenwoordig uit het begeleiden van mensen op een beschermde werkstage bij een gewoon bedrijf. Langdurig werklozen kunnen er weer leren werken met collega’s. Bij het sw-bedrijf doen ze werkritme op, hun niveau wordt er getest en ze kunnen er een horeca- of schoonmaakdiploma halen.

De omzet van de negentig sw-bedrijven nam volgens cijfers van het Centraal bureau voor de statistiek (Cbs) in vijf jaar tijd toe van 1,2 tot 1,3 miljard euro. Die groei heeft niks te maken met de kernactiviteit, de sociale werkvoorziening, maar alles met de toename van het aantal reïntegratietrajecten. De tradionele gehandicapte werknemers van de Wsw zijn volgens Olsthoorn niet blij met de komst van andere groepen. Ze voelen zich onveiliger, er zijn agressieincidenten, de oude sw-ers zijn bang dat hun werk wordt ingepikt. De vakbonden willen er onderzoek naar laten doen.

Lees het hele artikel op www.binnenlandsbestuur.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!