Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Succesvolle teams

7 november 2007 Door de redactie Geen reacties
Het succes van een team dat ernstig verstandelijk gehandicapten met gedragsstoornissen begeleidt en behandelt, hangt vooral af van hoe de organisatie omgaat met zijn medewerkers.

Teams die van hun organisatie de kans krijgen om zich te ontwikkelen, doen het beter. Verder is integraal werken een succesfactor: respect tussen de verschillende disciplines, en elkaars krachten gebruiken en versterken.

Dat zijn enkele conclusies uit een literatuuronderzoek van het Centrum voor consultatie en expertise naar het functioneren van sgevg-teams. Andere conclusies:

* Ook de teamdynamiek hangt samen met succes. Weinig verloop zorgt voor meer stabiliteit. De taakverdeling is duidelijk, er is meer vertrouwen en de teamleden hebben plezier in hun werk.

* Goede zorg kan alleen worden geboden door werknemers die sociaal en emotioneel volwassen zijn. Zij moeten in hun team kunnen praten over grensoverschrijdend gedrag van cliënten.

* Succesvolle teams hebben behalve voor de zorgverlening, ook tijd voor training. Dat schiet er bij minder succesvolle teams vaak bij in, en werkt demotiverend.

* Het niet goed omgaan met spanningen maakt een team kwetsbaar. Teams die veel agressie te verstouwen krijgen, hebben meer last van stress en machteloosheid.

* Teams functioneren beter door zelfreflectie en zelfkritiek, dan door kritiek van hogerhand.

Teams in balans Literatuuronderzoek naar het functioneren van sgevg-teams. Door Dorien Konst en Martin Schuurman. Uitgave van het Centrum voor consultatie en expertise Utrecht en Noord-Holland, telefoon 030-2964941, e-mail utrecht@cce.nl. 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!

Abonneren