Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Subsidie voor aanpak om licht verstandelijke beperking te herkennen

14 december 2017 Door de redactie Geen reacties

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb) met gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen komen vaker in aanraking met politie en justitie. Als zij hun verstandelijke beperking tijdig herkennen, kunnen ze de juiste benadering kiezen en daarmee geweld en verward gedrag voorkomen. ZonMw biedt projecten die helpen bij het herkennen van een lvb daarom de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen.

Onder de noemer ‘Passende hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking’ biedt ZonMw de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor het ontwikkelen van een domeinoverstijgende en persoonsgerichte aanpak om de hulp en ondersteuning te verbeteren.

De projecten die in aanmerking komen voor een subsidie dragen direct en concreet bij aan een integrale persoonsgerichte aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking (al dan niet met verward gedrag) die met politie en justitie in aanraking komen. Denk hierbij aan (on)veiligheid, overlast, criminaliteit en slachtofferschap.


Voorwaarden
De subsidie kan aangevraagd worden door gemeenten in samenwerking met

  • (lokale) zorg- en welzijnsaanbieders
  • justitiële organisaties
  • kennis- en onderwijsinstellingen
  • cliëntvertegenwoordigers/naasten.


Wie geïnteresseerd is in deze subsidie, kan de uitgebreide oproep van ZonMw nalezen. Daar is alle informatie te vinden die nodig is om een aanvraag in te dienen. Let op: de deadline voor het aanvragen van deze subsidie is 30 januari 2018, 14.00 uur.


Verward gedrag
Deze subsidieaanvraag heeft raakvlakken met een andere: Regionale aanpak verward gedrag. De belangrijkste verschillen met de voorliggende subsidieoproep (naast dat hier niet specifiek over mensen met een licht verstandelijke beperking gaat):
• binnen de oproep Regionale aanpak verward gedrag kunnen gemeenten én praktijkorganisaties subsidie aanvragen voor het in de praktijk regionaal toepassen van een of meerdere bouwstenen van een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.
• binnen de oproep Regionale aanpak verward gedrag is het niet noodzakelijk politie en justitie te betrekken; een project kan bijvoorbeeld voornamelijk zijn gericht op preventie en vroege signalering.

ZonMw adviseert goed na te gaan in welke subsidieronde de aanvraag het beste past. De deadline voor de
subsidieaanvraag Regionale aanpak verward gedrag ligt op 16 januari 2018, 14.00 uur.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!