Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Subsidie scholing jonggehandicapten verlengd

23 september 2013 Door de redactie Geen reacties

De subsidieregeling Scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen (die dit jaar afloopt) wordt voortgezet tot 2018. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale zaken meldt dat in een brief aan de Tweede kamer. Ze trekt 13,3 miljoen euro uit voor de vier jaar dat de regeling wordt verlengd.

In de brief vermeldt de staatssecretaris de uitkomsten van een evaluatie van de regeling en legt zij een relatie met (passend) onderwijs, decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van de participatiewet (over werk/uitkering voor mensen die moeilijk een baan kunnen vinden).

Diploma's
De doelgroep voor de subsidieregeling zijn jonggehandicapten die ernstige belemmeringen ondervinden bij het volgen van regulier onderwijs als gevolg van psychische dan wel lichamelijke beperkingen. Met de subsidie wordt aangepaste scholing betaald, met (na)zorg en arbeidsbemiddeling. Uit de evaluatie blijkt dat de regeling jonggehandicapten bereikt die zijn aangewezen op intensieve begeleiding wegens fysieke en psychische problemen. In de onderzochte jaren zijn 400 jongeren bereikt. 25% behaalde een diploma, 60% een deelcertificaat en daarvan ging tussen de vijftig en zestig procent na afloop aan het werk. Scholen zijn de grootste doorverwijzers, gevolgd door hulpverlenende instanties.

Toelatingscritaria
De onderzoekers vinden de toelatingscriteria voor de regeling nu onvoldoende helder. Zij concluderen dat de subsidieregeling nodig blijft voor de zwaardere klasse deelnemers als het scholen onvoldoende lukt om leerlingen met beperkingen te bereiken en als onvoldoende lukt regionale netwerken te realiseren die passende scholing en arbeidsbemiddeling bieden aan mensen met beperkingen.

De nieuwe maatregelen op het gebied van onderwijs, werk en participatie hebben tijd nodig om ingebed te raken in regulier onderwijs en arbeidsmarktbeleid, schrijft Klijnsma aan de Tweede kamer. Daarom wil zij de regeling in 2014 opnieuw openstellen voor nieuwe aanvragers voor de periode van vier jaar. De wettelijke basis voor de regeling blijft de Wajong en wijzigt bij invoering van de Participatiewet.

Expertise
De toelatingseisen zullen zwaarder worden voor aanvragende instellingen. De doelgroep is zeer kwetsbaar, aldus Klijnsma, en uit de evaluatie is gebleken dat deze leerlingen gebaat zijn bij veel en intensieve persoonlijke aandacht en begeleiding, aangepaste leermethodieken en leertempo, kleine en overzichtelijke lesgroepen die structuur en houvast bieden aan de deelnemers. Aanvragers van de subsidie zullen dan ook worden getoetst op hun expertise voor de doelgroep.

Eind 2017 wil de staatssecretaris bekijken of de regeling kan worden beëindigd, of dat hij opnieuw moet worden verlengd.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!