Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Streep door mogelijke woonbescherming voor bewoners zorginstellingen

10 mei 2023 Redactie Klik Geen reacties

Alweer bijna twee jaar geleden stemde de Tweede Kamer unaniem in met een onderzoek naar hoe gedwongen verhuizing van bewoners van zorginstellingen zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Men vond het vreemd dat huurders wel recht hebben op woonbescherming, maar deze cliënten niet. Er blijkt in die twee jaar echter nog maar bar weinig te zijn gebeurd, want opnieuw dreigen cliënten de dupe te worden van een gedwongen verhuizing, mogelijk ver van hun vertrouwde omgeving.

Dit keer is het zorgorganisatie Pluryn die vijf zorgwoningen in het Limburgse Horst uiterlijk eind dit jaar wil sluiten. Voor de 18 bewoners betekent dit dat ze naar een andere woning van een andere zorgorganisatie moeten.

Pluryn probeert om voor iedereen een plek in Horst of nabije omgeving te vinden, maar de cliënten en hun familieleden weten wel beter: “Met een beetje vooronderzoek had men kunnen weten dat er grote wachtlijsten zijn bij de andere organisaties,” zo schrijven belanghebbenden in de brief die naar de raad van bestuur is gestuurd.

Volgens Pluryn kunnen de woningen niet anders dan gesloten worden. Er is een tekort aan goede, vaste medewerkers, waardoor men afhankelijk is van dure zzp’ers. Ook blijken er woonplekken te zijn die maar niet ingevuld worden. Dit komt onder meer door de verouderde indeling van de panden, waardoor meerdere cliënten afzegden. Deze zorglocaties lijden al langdurig fors verlies en dat moet aangevuld worden vanuit andere locaties van Pluryn. Dit kan niet lang doorgaan, want dan komt de continuïteit van zorg voor alle cliënten in gevaar, zo stelt de zorgorganisatie in een reactie.

Motie
Het was Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) die in 2021 het voorstel indiende voor het onderzoek naar het voorkomen van gedwongen verhuizingen. En ook nu nam zij het voortouw en stelde vragen over de Pluryn-kwestie aan Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport. Een van de vragen die zij de minister voorlegde was: Kunt u aangeven hoe het staat met de uitvoering van deze motie die op 31 mei 2021 is ingediend?

Minister Helder geeft aan dat situaties die vaak genoemd worden bij een gedwongen verhuizing (zoals een sluiting, renovatie of niet langer passende groepssamenstelling) niet altijd te voorkomen zijn. “Bij zorg met verblijf vanuit de Wlz is er geen sprake van huurbescherming. (…) Het belangrijkste is dat in dat soort situaties goed - en zo tijdig als mogelijk is - gecommuniceerd wordt met de cliënt en zijn vertegenwoordigers en in goed overleg gezocht wordt naar alternatieven. (…) Ik heb in zijn algemeenheid geen signalen dat zorgaanbieders onzorgvuldig omgaan met de belangen van de bewoners van intramurale instellingen en zie dus ook geen noodzaak te onderzoeken op welke manier de woonplaats beter kan worden beschermd.”

‘Ik vertrouw op het goede overleg ter plekke ’

Kamerlid Maarten Hijink (SP) kwam nog met aanvullende vragen. Zo wilde hij onder meer weten wat de minister kan doen om de rechtsbescherming van deze bewoners te verbeteren? De minister stelde klip en klaar dat het naar haar idee een zorgvuldig proces is waarbij de partijen die het moeten oplossen betrokken zijn. “Ik zie voor mijzelf geen rol hierin en vertrouw op het goede overleg ter plekke.”

Hiermee lijkt woonbescherming voor cliënten in zorginstellingen verder weg dan ooit. Het is en blijft een heel heikel onderwerp nu de zorg zo onder druk staat door personeelstekorten, terwijl zorgorganisaties wel kwalitatief goede zorg moeten blijven garanderen.  |

Lees ook:
- Tweede Kamer steunt onderzoek naar woonbescherming voor bewoners zorginstellingen

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!