Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Strandbal-actie voor normale jeugd voor kind met beperking

8 juli 2015 Door de redactie Geen reacties

Met het uitdelen van strandballen naar woningen en kinderdagcentra van de Carantegroep wil de expertisegroep Kinderen van deze zorggroep het ‘gewoon kind zijn’ onder de aandacht brengen. “Ieder kind heeft recht op een mooie jeugd, ook al woon je in een instelling, gezinshuis of krijg je ambulante ondersteuning of behandeling”, zo is de gedachte achter de actie.

De strandballen zijn deze week verstuurd naar diverse locaties van Carante groep waar kinderen verblijven. “Het VN-Verdrag voor de rechten van het kind is het uitgangspunt voor de expertisegroep,” vertelt voorzitter van de expertisegroep Astrid Reulen, in het dagelijks leven manager bij zorgorganisatie SIG in Beverwijk, aangesloten bij de Carante Groep. “Daarin staat onder andere dat de zelfstandigheid van gehandicapte kinderen moet worden bevorderd en dat het kind actief kan deelnemen aan de samenleving.”

De aandacht voor ‘zo normaal mogelijk opgroeien’ dreigt soms weg te zakken in een omgeving waar hulp- en zorgverlening de boventoon voeren. Een van die zaken is vrije tijd en meedoen aan sociale en culturele activiteiten, zoals ook in het VN-verdrag staat. “Als ik als kind wilde gaan buitenspelen dan ging ik buiten spelen,” vertelt Astrid, “dat hoefde ik niet drie dagen van te voren af te spreken zoals bij kinderen met een beperking in een woongroep. En als ze pech hebben dan is de begeleider die zou meegaan er niet en gaat het gewoon niet door.”

Voelen, horen, proeven
Flexibiliteit is dus belangrijk. “Dat heeft te maken met de houding van de begeleider, maar ook met de kennis waardoor je risico’s kunt inschatten en dus ook weet welke ruimte je kunt geven om dingen uit te proberen,” vervolgt Astrid, “als je voldoende kennis hebt, dan ben je daar niet bang voor.”

“Zoals kennis over het ontwikkelingsniveau van de kinderen en hoe je daarbij kunt aansluiten. Een jongere van 16 met een lichte verstandelijke beperking vraagt iets heel anders van je dan een meisje van twaalf die in een rolstoel zit en functioneert op een niveau van 6 maanden. Wij willen stimuleren om al deze kinderen een zo normaal mogelijke jeugd te geven, hen invloed te geven op hun eigen leven en nieuwe ervaringen op te laten doen. Zaken die voor kinderen zonder beperkingen heel gewoon zijn. Dus een nieuwe strandbal voelen, horen of misschien proeven. Of misschien zelfs een heel eigen spel bedenken met deze strandbal voor jezelf en de kinderen om je heen.”

Astrid: “Naast kennis is ook bewustzijn nodig bij begeleiders, managers, beleidsmakers. Het is niet onze bedoeling kritiek te leveren en te zeggen ‘jullie doen het niet goed’. Onze bedoeling is om het idee van het ‘normaal kind zijn’ levend te houden. Daarom ook onze actie met de strandballen.”

Initiatief nemen
“Een kind helpen om te leren leven doe je niet met een star begeleidingsplan,” vervolgt Astrid namens de expertisegroep, “want het leven is geen begeleidingsplan. Kinderen nemen nou eenmaal initiatieven die niet in zijn of haar begeleidingsplan passen. Daarom is het belangrijk om dit initiatief te waarderen en er in mee durven te gaan.”

Lees meer op www.carantegroep.nl

Op de foto Gino Kessens (14 jaar) hij woont al zes jaar in het gezinshuis Duinvliet van zororganisatie Sig in Velsen Noord. Hij heeft vandaag de strandbal gekregen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!