Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Stichting Downsyndroom vreest negatieve beeldvorming

24 juni 2013 Door de redactie Geen reacties

De stichting Downsyndroom heeft grote bedenkingen bij de manier waarop het onderzoek van Helma van Gameren naar jongeren met Downsyndroom naar buiten is gebracht. De persberichten over het onderzoek reppen van een te positief beeld over mensen met Downsyndroom.

Maar, zegt de stichting, Van Gameren deed onderzoek naar de vaardigheden van jongeren met Downsyndroom, niet naar beeldvorming. In de persberichten wordt benadrukt dat mensen met Downsyndroom aanzienlijke beperkingen kunnen hebben en dat we moeten oppassen voor een te positief beeld, de Stichting Down syndroom waarschuwt voor een te negatief beeld. "Te lage verwachtingen, beelden dat het kind iets toch wel niet zal leren, worden zelden bijgesteld. Deze hebben de neiging zichzelf waar te maken. Immers, als je gelooft dat een kind iets niet kan leren, waarom zou je dan proberen het die vaardigheid aan te leren?"

Kwetsbaar
De Stichting erkent dat mensen met Downsyndroom kwetsbaar zijn. "Zij kunnen meedoen in de samenleving als zij voldoende ondersteund worden. Daarbij zijn er grote verschillen in de mate van ondersteuning die noodzakelijk is. Het onderzoek van Van Gameren bevestigt deze diversiteit.

Bij veel mensen met Downsyndroom kan een hogere mate van zelfstandigheid worden bereikt. Kinderen en volwassenen met Downsyndroom worden nog regelmatig onvoldoende gestimuleerd in hun ontwikkeling."

Geen begeleiding
"Zo blijkt uit een grote enquête de meeste ouders van jonge kinderen met Downsyndroom geen professionele begeleiding bij vroegtijdige ontwikkelingsstimulering krijgen. Ook jongvolwassenen met Downsyndroom kunnen nog zelfstandiger leren functioneren. Het onderzoek van Van Gameren betreft jongeren van achttien jaar. Daar ligt niet het eindpunt van hun ontwikkeling. Uit de hierboven genoemde grote enquête komt naar voren dat juist op het gebied van zelfredzaamheid jongvolwassenen nog vooruit gaan."

De promotie van Van Gameren heeft veel beschrijvende informatie opgeleverd, vindt de stichting Downsyndroom. "Maar de onderzoeker heeft ook kansen voor het beantwoorden van onderzoeksvragen heeft laten liggen, zoals naar de effecten van het volgen van regulier onderwijs."

Lees meer op de site van de Stichting Downsyndroom

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!