Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Steeds meer protest tegen ongelijke verdeling van zorgbudget in België

24 mei 2017 Door de redactie Geen reacties

De roep om een rechtvaardige verdeling van het zorgbudget voor mensen met een beperking wordt in België steeds groter. Er loopt een procedure bij de Raad van State waar zich inmiddels vijftien partijen bij aan hebben gesloten: zowel cliënten als zorgaanbieders.

Het nieuwe financieringssysteem is pas in januari dit jaar ingegaan. Het belangrijkste verschil met eerder: in plaats van dat zorgaanbieders subsidie van de overheid krijgen, gaat dat geld nu rechtstreeks naar cliënten, in België gebruikers genoemd. Met deze Persoonsvolgende Financiering kunnen zij zelf zorg inkopen bij een aanbieder naar keuze.

Ongelijkheid
De overheid zou rekening houden met de grote verschillen in subsidie die de zorgaanbieders kregen, omdat dat ook van grote invloed is op de budgetten die de gebruikers krijgen: de een te veel, de ander te weinig. Om de ongelijkheid recht te trekken bedacht men een herverdelingssysteem waardoor over drie jaar iedereen het zorgbudget zou ontvangen dat past bij zijn ondersteuningsbehoefte.

De ongelijkheid bestaat feitelijk al heel lang, alleen betrof het eerder de zorgaanbieders die uiteenlopende subsidies ontvingen. Veel zorgaanbieders en gebruikers wisten niet eens dat die ongelijkheid er was. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap communiceerde hierover nooit met gebruikers, en pas heel laat met zorgaanbieders. Dat gebeurde nadat minister Vandeurzen aangaf de herverdelingsmaatregel overboord te gooien en een taskforce opdracht gaf om een alternatief te bedenken die de ongelijkheid zou oplossen.


Voorbeelden
Het levert zeer ongelijke situaties op. Een fictief voorbeeld: cliënt 1 en 2 hebben dezelfde zorgbehoefte, maar wonen in verschillende voorzieningen. Cliënt 1 ontvangt 58.500 euro aan zorgbudget, cliënt 2 ontvangt 31.500 euro. Veel betrokken partijen vinden dat die scheefheid zo snel mogelijk opgelost moet worden. Daarom zijn ze een procedure bij de Raad van State gestart om druk te zetten op de minister en de taskforce.

De vijftien partijen die zich aan hebben gesloten bij de Raad van State-procedure bestaan uit dertien zorgaanbieders en twee gebruikersraden. Hun boodschap: gebruikers met eenzelfde zorgzwaarte-inschaling moeten eenzelfde budget hebben, ongeacht de voorziening of de regio. Partijen kunnen zich nog aanmelden tot 25 mei.

Klik schreef al eerder over het nieuwe Vlaamse financieringssysteem voor de zorg. Toen leverden betrokkenen vooral kritiek op de papieren rompslomp en het feit dat veel mensen met een verstandelijke beperking zelf hun zorg niet eens kunnen inkopen, juist vanwege hun beperking.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!