Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Stappenplan voor meer zeggenschap zorgprofessionals

19 april 2023 Redactie Klik Geen reacties

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) heeft een landelijke visie opgesteld voor het versterken van zeggenschap van zorgprofessionals, met een roadmap daarnaartoe. Zo krijgen zorgprofessionals handvatten om hiermee samen met leidinggevenden en bestuurders aan de slag te gaan binnen hun organisaties. Volgens het LAZ is dit noodzakelijk voor een toekomstbestendige en betere zorg.

Eerst maar eens het begrip zeggenschap: wat betekent dat nou eigenlijk? Het houdt in dat je als zorgprofessional zelf kunt beslissen als het over je beroep gaat (beroepsontwikkeling en beroepsinhoud). Met zeggenschap krijg én neem je de kans om inspraak en invloed te hebben wanneer het jouw beroep raakt (beleidsparticipatie en beslissingsbevoegdheid). Kortom: spreek je uit als het gaat over jouw vak!

Sterke positie leidt tot minder verloop
Waarom is dit volgens het LAZ zo belangrijk? Omdat de zorg voor grote uitdagingen staat: mensen worden ouder, krijgen meer complexe aandoeningen en dan is er ook nog de krapte op de arbeidsmarkt. Om deze uitdagingen aan te gaan, heeft de zorg mensen nodig die een sterke positie hebben in de organisatie waarin ze werken. Dat leidt tot een betere kwaliteit van zorg en leven, voor een positieve werkomgeving, minder verzuim en lager verloop.

Binnen de zorg is er wel het besef dat zorgprofessionals meer zeggenschap moeten krijgen bij het beleid, de besluitvorming en de praktijk van hun beroep. Veel zorgmedewerkers willen dat ook, maar in de praktijk blijft die zeggenschap nog achter.

Hoe kan dit nu veranderen? Door te werken met de roadmap die LAZ ontwikkelde. In dit stappenplan zijn veertien interventies opgenomen, die organisaties kunnen gebruiken.

Uitdaging in volhouden
Annamarike Seller, programmaleider LAZ: “Het vertrekpunt is dat zorgorganisaties bepalen waar de organisatie nu staat en wat de stip op de horizon is. Welke interventies kan een multidisciplinair team in de organisatie vaststellen om het komende jaar aan te werken? En wat en wie heb je daarvoor nodig? Zeggenschap versterken kun je immers niet alleen. De grootste uitdaging voor zorgorganisaties ligt in het starten en volhouden van verbeteracties. Zeggenschap versterken is een continu proces. Alleen door expliciet aandacht te blijven besteden wordt de gewenste cultuuromslag bereikt.”

Om organisaties en zorgprofessionals hierin te ondersteunen, organiseert het LAZ diverse bijeenkomsten. Zo is er 17 mei van 19.00 tot 20.30 uur het webinar ‘Hoe versterk je zeggenschap met behulp van de visie en roadmap van het landelijk actieplan?’ en op 19 juni is er het congres Zeggenschap in de Zorg in Utrecht.  |

Kijk voor meer informatie over zeggenschap op de website van het Landelijk Actieplan Zeggenschap.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!