Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Staatssecretaris past Wet langdurige zorg aan

7 juli 2014 Door de redactie Geen reacties

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid gaat de Wet langdurige zorg (Wlz) op een aantal punten aanpassen. Zo blijft het ook in de toekomst toch mogelijk om een persoonsgebonden budget te combineren met zorg in natura. En mensen die verblijfszorg nodig hebben, maar desondanks nu een indicatie hebben voor extramurale zorg, houden toegang tot zorg uit de Wlz. Verder heeft Van Rijn aangekondigd dat de Wet langdurige zorg niet in een keer,maar in fases zal worden ingevoerd.

Een Persoonsgebonden budget kunnen combineren met Zorg in natura is goed nieuws voor mensen die nu dagbesteding hebben. Zij hoeven straks niet gedwongen naar een ander activiteitencentrum. En voor thuiswonende ernstig meervoudig gehandicapte kinderen en jongeren is het een opluchting dat zij recht houden op zorg uit de Wet langdurige zorg, ook al wonen ze nu thuis en hebben ze daarom een indicatie voor extramurale zorg.

Intensieve zorg
De Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet komen per 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zo'n 600.000 mensen kunnen dan geen beroep meer doen op de Algemene wet bijzondere zorg (Awbz). Zij moeten hun problemen zelf, met hun netwerk of – in uiterste geval – via de gemeente oplossen. 200.000 mensen die nu intensieve Awbz-zorg krijgen, houden hun recht op ondersteuning, en vallen straks onder de Wet langdurige zorg.

Afgeslankte Awbz
Mocht het niet lukken de Wlz op tijd in te voeren, dan wordt de Awbz in afgeslankte vorm voortgezet. De geplande veranderingen in de indicatiestelling gaan in elk geval per 1 januari 2015 door. Nieuwe cliënten en cliënten van wie de huidige zzp-indicatie in 2015 verloopt, krijgen met deze verandering te maken. Zij zullen waarschijnlijk een nieuwe indicatie krijgen volgens de nieuwe regelgeving.

Lees hier de brief van Martin van Rijn over de langdurige zorg

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!