Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Staatssecretaris bindt strijd aan met pgb-fraude

3 december 2012 Door de redactie Geen reacties

Staatssecretaris van Volksgezondheid, welzijn en sport Martin van Rijn wil fraude met het persoonsgebondenbudget (pgb) aanpakken. ‘Fraude met gemeenschapsgeld ten koste van mensen die zichzelf niet altijd goed kunnen verweren, is niet te verkroppen,’ aldus Van Rijn. Toch komt fraude met het pgb niet heel veel voor.

De meeste mensen besteden hun budget aan de zorg die ze hard nodig hebben. In een naar de Tweede Kamer gestuurd plan schrijft de pas aangetreden staatssecretaris: “De afgelopen periode hebben de media met enige regelmaat bericht over soms schrijnende gevallen van fraude met pgb-gelden. Terecht was verontwaardiging over deze voorbeelden, waarbij op georganiseerde wijze misbruik van overheidsgeld werd gemaakt. Een neveneffect is dat de pgbregeling in een kwaad daglicht kwam te staan, en de indruk kon ontstaan dat veel mensen met een pgb daarvan onterecht gebruikmaken. Juist dat laatste is niet het geval; de overgrote meerderheid van de mensen met een pgb besteden dit aan de inkoop van de voor hen noodzakelijke zorg.”

Niet meer contant
Van Rijn kondigt maatregelen aan, die drie dingen moeten waarmaken:

  • Pgb-regeling minder fraudegevoelig maken.
  • Het huidige bestand opschonen.
  • Tweeëntwintig extra inspecteurs die zich fulltime richten op pgb-fraude.

Zo zal het persoonsgebonden budget niet meer contant worden uitbetaald, zal er bij indicatie vaker een gesprek onder vier ogen plaatsvinden en klopt het zorgkantoor geregeld op de deur bij risicogroepen. Van Rijn: ‘We moeten voorkomen dat mensen misbruik maken van een systeem dat bedoeld is om mensen met een beperking te helpen’.

Tientallen miljoenen
Het Openbaar ministerie vermoedt dat het gaat om tientallen miljoenen euro’s aan (vaak strak georganiseerde) fraude. Omdat fraudeurs zich niet beperken tot het pgb zullen ministeries nauwer gaan samenwerken, en ook met opsporingsinstanties als de Inspectie sociale zaken en werkgelegenheid, die zich onder meer bezighoudt met het opsporen van pgb-fraude.

In het Begrotingsakkoord 2013 is voor zowel 2013 als 2014 15 miljoen euro uitgetrokken voor de bestrijding van pgb-fraude. Bij het opstellen van het plan is onder meer gesproken met zorgkantoren, opsporingsinstanties en PerSaldo, de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget.

Lees meer op de site van het ministerie van Vws

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!