Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Sociaal economische raad: zorg moet grondig anders

25 september 2012 Door de redactie Geen reacties

Een commissie van de Sociaal economische raad (Ser) heeft een advies voorbereid over toekomstbestendige zorg. Door stijgende uitgaven komen toegang en kwaliteit van zorg onder druk te staan. De uitgavengroei zorgt ook voor hogere lasten voor huishoudens en werkgevers; dit kan de economie en werkgelegenheid schaden.

De commissie vindt een fundamentele aanpassing van de langdurige zorg en verbeteringen in het zorgverzekeringsstelsel noodzakelijk. De Ser commissie zegt dat de Nederlandse gezondheidszorg veel oplevert. Mensen leven langer en brengen hun leven in betere gezondheid door. Daardoor kunnen zij beter participeren in de maatschappij, en kunnen zij langer en met een hogere productiviteit aan het arbeidsproces blijven deelnemen.

Marktwerking
Het begrip marktwerking leidt tot misverstanden, omdat verschillende aspecten van het huidige stelsel door elkaar worden gehaald. Het maskeert dat de overheid en private partijen een belangrijke rol in de zorg vervullen, zoals dat ook in het verleden het geval was. Meer ondernemerschap in de zorg gericht op het leveren van kwaliteit en gepaste zorg is wenselijk. Het gaat om de positieve kanten van concurrentie.

Awbz
Volgens de Ser-commissie moet de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) alleen worden gebruikt voor de kosten van zorg. De kosten van wonen, verblijf, welzijn en voeding moeten mensen zoveel mogelijk zelf dragen, ook als zij in een instelling wonen. Voor gehandicapten en mensen met chronische psychische stoornissen moet er een collectieve verzekering blijven. Zij hebben een zware zorgbehoefte: zij hebben (bijna) een leven lang zorg, vaak in een instelling, nodig; hun zorgkosten zijn hoog en waren niet te voorzien.

Wanbetalers
De Ser-commissie vraagt aandacht voor de relatief veel mensen (in het bijzonder mensen met een lager inkomen én een hoog ziekterisico) die de premie van hun ziektekostenverzekering niet betalen.

Het ontwerpadvies van de Ser-commissie wordt op het ogenblik voorgelegd aan werkgevers- en werknemersorganisaties. Bedoeling is dat de Ser het 19 oktober vaststelt. In het verjaar van 2013 brengt de Ser een vervolgadvies uit.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!