Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Ser-advies over jongeren met problemen

10 november 2009 Door de redactie Geen reacties
Jongeren met stoornissen of gedragsproblemen hebben hulp op maat nodig om te kunnen meedoen aan de samenleving. De regelingen en voorzieningen zijn voor deze jongeren te ingewikkeld. Daarom is één coördinerend professional nodig die de jongere begeleidt bij diens ‘tocht door de instituties’. Dat staat in een advies van de Sociaal economische raad (Ser). Het (Ser)ontwerpadvies heet ‘De winst van maatwerk; je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn’. 20 November vergadert de raad erover.

Veel jongeren met stoornissen of gedragsproblemen dreigen de arbeidsmarkt niet te bereiken. Daardoor worden zij levenslang afhankelijk van een uitkering. Bovendien blijven hun talenten onbenut, en doen zij niet mee aan de samenleving. Het advies gaat over jongeren tussen 0 en 27 jaar met een ontwikkelingsstoornis – zoals autisme, Adhd, licht verstandelijke beperking, gedragsproblematiek en vooral maatschappelijke problemen.

De hulpverlening moet op korte termijn verbeteren:
  • vraaggericht in plaats van aanbodgericht hulp
  • één indicatiestelling
  • betere samenwerking (liefst door één professional alle hulp te laten coördineren)
  • landelijke afspraken op bestuurlijk niveau
  • meer deskundigheidsbevordering en aandacht voor de werkbeleving van professionals
  • sneller hulp bieden
  • meer preventie en het tijdig signaleren van problemen bij kinderen
  • de zelfredzaamheid en het zelfoplossend vermogen van gezinnen versterken.

Meer informatie op www.ser.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!