Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

‘School mocht leerling met downsyndroom wegsturen’

5 april 2017 Door de redactie Geen reacties

Stichting Primair Onderwijs Utrecht heeft voldoende gedaan om Kubo, een leerling met het downsyndroom, te laten deelnemen aan het reguliere onderwijs, zo vindt het College voor de Rechten van de Mens. Zijn ouders en de stichting In1school wilden dat het College toetste of de school discrimineerde door de jongen niet langer als leerling toe te laten. Die oordeelt nu dat er dus geen sprake van discriminatie was.

Kubo was acht jaar lang leerling op de school. In deze periode begeleidde de school hem intensief  met behulp van externe deskundigen, schrijft het College voor de Rechten van de mens die een uitspraak deed over de zaak.

In groep 6 ging de ontwikkeling van de jongen achteruit en vertoonde hij ongewenst gedrag. De school vond daarom dat zij hem geen goed onderwijs meer kon bieden en besloot hem niet langer toe te laten.

De ouders van Kubo vochten deze beslissing aan, maar zonder resultaat. Omdat de school volgens de Wet passend onderwijs leerlingen mag doorsturen naar het speciaal onderwijs. Om te kijken of dit niet strijdig is met het pas geratificeerde VN verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking, legden zij hun zaak voor aan het mensenrechtencollege.

In 2016 trad het VN-verdrag handicap in werking. Dit verdrag verplicht de overheid om te zorgen voor een samenleving voor iedereen, dus ook mensen met een beperking. Het verdrag geldt ook voor het Nederlandse onderwijs. De zaak van Kubo draagt volgens het College bij aan een belangrijke discussie, namelijk over wat inclusief onderwijs betekent in Nederland. Als toezichthouder op de naleving van het verdrag onderzoekt het College dit. De resultaten van dit onderzoek worden in 2017 verwacht.


Wet gelijke behandeling
Het College toetst situaties van mogelijke discriminatie aan de gelijkebehandelingswetgeving. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) verplicht scholen om aanpassingen te treffen zodat ook leerlingen met een beperking naar school kunnen in het regulier onderwijs.

“Deze verplichting geldt niet langer als de aanpassingen onevenredig belastend zijn voor de school,” schrijft het College. “Stichting Primair Onderwijs Utrecht heeft in dit specifieke geval voldoende gedaan om de jongen op school te houden.” De rechter en de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) kwamen eerder ook tot een soortgelijke conclusie.  |

Lees het volledige oordeel van het College over de mogelijke discriminatie van Kubo en uitleg over het Vn Verdrag op www.mensenrechten.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!