Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Schade door te late pgb-uitbetaling vergoed

14 februari 2017 Door de redactie Geen reacties

Budgethouders en zorgverleners die onkosten gemaakt hebben door de te late uitbetaling van persoonsgebonden budgetten, kunnen van 1 maart tot en met 31 mei 2017 compensatie aanvragen via de speciale website: www.compensatieregelingpgb.nl.

De compensatieregeling ‘Trekkingsrecht pgb’ geldt in de volgende gevallen:

 • De regeling is uitsluitend van toepassing op pgb’s in Jeugdwet/Wmo 2015 en Wlz.
 • Voor budgethouders met een pgb-Zvw geldt deze regeling niet.
 • Als er in 2015 extra kosten gemaakt zijn door één of meer vertraagde (langer dan 30 dagen na factuurdatum/declaratie) betalingen door de Sociale Verzekeringsbank uit een pgb.
 • Van een ‘vertraagde betaling’ is ook sprake als een deel van de factuur of declaratie tijdig is betaald en een deel is vertraagd.
 • Als budgethouder kan je een vergoeding krijgen als je in 2015 meer dan € 300,- extra kosten hebt gemaakt als gevolg van één of meer vertraagde betalingen.
 • Het afhandelteam verzendt uiterlijk zes weken na sluiting van de regeling (op 31 mei 2017) een besluit op de aanvraag.
 • De compensatie kan maximaal € 100.000,- bedragen. Als de budgethouder de complete aanvraag heeft ingediend kan hij/zij dit niet meer wijzigen of terugdraaien.


Over welke kosten kan het gaan?

 • telefoonkosten, kopieerkosten, portokosten of kosten van aangetekend schrijven
 • kosten in verband met het afsluiten van een lening
 • kosten in verband met inzet van eigen financiële middelen
 • incassokosten
 • inhuur en werving van aanvullend personeel of derden voor administratieve werkzaamheden
 • kosten voor de inzet van een andere zorgverlener

Voor telefoonkosten, kopieerkosten, portokosten of kosten van aangetekend schrijven en/of kosten in verband met inzet van eigen financiële middelen onder de € 75 zijn geen bewijsstukken nodig. Wel blijft het drempelbedrag van meer dan € 300 voor de totale aanvraag gelden.

Contact en informatie vanaf 15 februari 2017:

 • Website: www.compensatieregelingpgb.nl
 • Klantcontactcentrum, bereikbaar voor budgethouders en zorgverleners die vragen hebben over de compensatieregeling:
 • Telefonisch (070) 20 90 999, maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur en zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur
 • Via het contactformulier op de website www.compensatieregelingpgb.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!