Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Samenwerking bij spraak- en taalstoornissen

29 mei 2012 Door de redactie Geen reacties

Om kinderen met ontwikkelingsstoornissen op het gebied van taal beter te helpen, hebben Kentalis en Ggd Hart voor Brabant een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin ze afspreken hun kennis en ervaring uit te wisselen.

Bij 5 procent van alle kinderen tot zes jaar verloopt de spraak- en taalontwikkeling niet normaal. Een achterstand in de taalontwikkeling leidt soms tot hardnekkige taal- en leerstoornissen en kan ook de sociaal-emotionele ontwikkeling negatief beïnvloeden. Hoe eerder de problemen worden gesignaleerd, hoe vroeger de behandeling kan beginnen. Met de samenwerkingsovereenkomst hopen alle partijen kinderen op jongere leeftijd te kunnen helpen.

Daarnaast vragen verschillende ontwikkelingen, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wijzigingen op het gebied van de jeugdzorg (Wet zorg voor jeugd) en ontwikkelingen in de zorg rond het onderwijs (Passend Onderwijs), om het versterken van de onderlinge samenwerking.

Een voorbeeld van de samenwerking zijn de afspraken voor de landelijke pilot 'Uniforme signalering van spraaktaalproblemen bij jonge kinderen in de jeugdgezondheidszorg'. Nieuw is dat medewerkers van Kentalis zo nodig naar het consultatiebureau toegaan, in plaats van dat de ouder en het kind naar Kentalis komen. Jeugdarts of jeugdverpleegkundige kunnen elk moment een beroep doen op Kentalis. De jeugdverpleegkundige gaat naar ouders toe en laat hun zien hoe zij de ontwikkeling van spreken en taal van hun kind kunnen stimuleren. Bij onvoldoende vooruitgang wordt door verschillende deskundigen van Kentalis op het gebied van gehoor- en taalontwikkeling, verder onderzoek gedaan.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!