Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Samenspraak nog niet vanzelfsprekend bij coronamaatregelen

18 augustus 2020 Door de redactie Geen reacties

Mensen met een beperking en hun naasten worden nog steeds te weinig betrokken bij het maken van afspraken rond coronamaatregelen. Dat blijkt uit een enquête van belangenorganisaties KansPlus en LFB, in samenwerking met Ieder(in).

De enquête geeft onder meer inzicht in hoe de versoepelingen zijn ervaren door cliënten en hun naasten en dan vooral om de mate van samenspraak te beoordelen en de manier waarop afspraken rond (de versoepeling) van maatregelen zijn uitgewerkt. De vragenlijst is tussen 23 juni en 9 juli uitgezet en ingevuld door 647 personen (580 naasten - die ook de antwoorden van hun familielid met een beperking noteerden - en 67 cliënten met een beperking).

Bezoekregeling
Twee derde deel van de naasten is tevreden over de nieuwe bezoekregeling. Een derde dus niet en dat heeft vooral te maken met het niet mogen aanraken en knuffelen van de cliënt. Ook het feit dat niet iedereen die voor de persoon met een beperking belangrijk is op bezoek mag komen, is een tegenvaller voor de naasten.

Van de cliënten is vier vijfde deel tevreden over de bezoekregeling.

Logeren
Cliënten die voor de coronacrisis regelmatig bij hun naaste thuis logeerden, kunnen dat nu ook weer. Daar zijn echter wel regels aan gesteld en een aantal van hen is het daar niet mee eens. De meeste naasten zijn het wel eens met deze voorwaarden.

Van de cliënten die thuis wonen kan drie kwart nog geen gebruikmaken van een logeervoorziening, melden de naasten, terwijl bij de helft wel de behoefte aan logeren bestaat.

Dagbesteding
Voor drie kwart van de cliënten die thuis wonen is de dagbesteding weer goed op gang gekomen. Wel gaat het in meer dan de helft van deze gevallen om minder dagdelen per week dan voor de lockdown. Volgens een vijfde van de naasten is er nog geen dagbesteding; in enkele gevallen wordt een alternatief geboden.

Het vervoer naar school, werk en dagbesteding is nog niet overal goed geregeld. Slechts een kwart van de naasten is tevreden over het vervoer. Een derde van de respondenten brengt hun kind zelf naar dagbesteding omdat het vervoer nog een probleem is.

Samenspraak
De afspraken ter versoepeling van de coronamaatregelen zouden in samenspraak met cliënten en hun naasten gebeuren. Toch is dit veelal niet het geval geweest, melden naasten en cliënten. Over de bezoekregeling mocht slechts een derde van de cliënten meedenken. Van de naasten werd slechts een kwart betrokken. Zij waren over het algemeen tevredener over de regeling dan naasten die niet mee konden praten over de afspraken.

Bij het maken van afspraken rond dagbesteding en werk werd ongeveer de helft van de cliënten betrokken. Als er al naasten werden geraadpleegd, gebeurde dat vooral door de inzet van cliëntenraden en medezeggenschapsraden.

Volgens KansPlus, LFB en Ieder(in) maakt de enquête duidelijk dat samenspraak nog lang niet vanzelfsprekend is. Dat is jammer, want mensen die wél betrokken worden bij het maken van afspraken, zijn opvallend tevredener over die regels.  |

Lees op de website van KansPlus meer over het onderzoek en de eindrapportage

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!