Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Ruim 1 miljard per jaar meer nodig

12 juli 2010 Door de redactie Geen reacties

In de komende kabinetsperiode is voor publieke diensten als onderwijs, zorg en veiligheid 1,1 miljard euro per jaar meer door toegenomen gebruik, verwacht het Sociaal en cultureel planbureau.

Het Scp heeft een memorandum voor de kabinetsformatie opgesteld over de verwachte ontwikkeling van de publieke dienstverlening. De extra (hoger dan de bestaande meerjarenramingen) kosten voor publieke diensten die het planbureau verwacht, bedragen één procent van de begrote uitgaven in 2014.In de verzorging en verpleging neemt de vraag vooral door de vergrijzing toe. Maar ook het beroep op kinderopvang en jeugdzorg stijgt.

Als belangrijkste aandachtspunten de komende tijd noemen burgers de aanpak van criminaliteit, immigratie en integratie, economie, inkomen en de zorg. Nederlanders zijn volgens het Scp 'niet overtuigd van de noodzaak tot ingrijpende bezuinigingen op de verzorgingsstaat.'

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!