Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Richtlijn Slikproblemen voor de langdurige zorg verschenen

29 november 2023 Redactie Klik Geen reacties

Slikproblemen in de langdurige zorg komen veel voor. Om cliënten met (risico op) slikproblemen goed te kunnen ondersteunen is half november voor het eerst een richtlijn Slikproblemen gepubliceerd.

Met deze richtlijn kunnen signalen eerder herkend en de behandeling verbeterd worden. Ook kan men er het slikprobleem goed mee in kaart brengen. Dat blijkt nodig, want slikproblemen bij cliënten in de langdurige zorg worden niet altijd herkend. Als iemand bijvoorbeeld veel hoest, wordt dat niet direct gekoppeld aan slikproblemen, terwijl het dat wel kan zijn. Ook kan een deel van de cliënten zelf niet aangeven of herkennen dat ze slikproblemen hebben.

Thema’s
De SKILZ-richtlijn Slikproblemen gaat in op de volgende onderwerpen:

  • Herkennen van slikproblemen
  • Risico-inventarisatie van slikproblemen
  • Diagnostiek van slikproblemen
  • Evalueren van slikproblemen
  • Omgaan met wensen en voorkeuren van cliënten
  • Ondersteunen van naasten
  • Organisatie van zorg

De richtlijn moet ervoor zorgen dat slikproblemen tijdig worden herkend, zodat zorgverleners weten wanneer zij een deskundige moeten inschakelen, zoals een logopediste. De uiteindelijke behandeling wordt in samenwerking met cliënt en naasten vormgegeven.  |

De richtlijn Slikproblemen is te vinden op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!