Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Reorganisatie bij S&L zorg

31 maart 2011 Door de redactie Geen reacties

S & L zorg, een instelling voor verstandelijk gehandicapten in West-Brabant, moet vanwege een financieel tekort fors snijden in de organisatie. Een groot deel van de management- en dagbestedingsfuncties komt te vervallen. De maatregelen worden nog met de vakbonden en ondernemingsraad overlegd.

Over het exacte aantal medewerkers dat moet afvloeien wil de organisatie nog geen uitspraken doen, omdat ze hopen gedwongen ontslagen te voorkomen door natuurlijk verloop en het herplaatsen van medewerkers. Duidelijk is dat met name bij het middenkader en de dagbesteding op de locaties Lambertijnenhof in Bergen op Zoom en Sterrebos in Roosendaal de klappen vallen.

Cliënt kiest voor dagbesteding
"Binnen de nieuwe koers wordt de zorg meer vanuit de woningen vormgegeven, waarbij de cliënt (nog) meer centraal komt te staan," zo verklaarde de directie in een brief aan het personeel. "De behoeften van de cliënt bepalen of hij of zij naar dagbesteding gaat of niet en hoe vaak dat zal zijn. In veel gevallen zal het zo zijn dat een aantal cliënten thuis wil blijven en een aantal cliënten naar dagbesteding zal gaan. Per twee woningen zal er daarom overdag tenminste één cliëntbegeleider aanwezig zijn en zal één cliëntbegeleider meegaan naar dagbesteding."

Daarnaast vervallen de functies van divisiemanager zorg, afdelingshoofd en hoofd huishoudelijke dienst. Er komt één functie cliëntbegeleider voor zowel wonen als dagbesteding, aangestuurd door teamleiders. Deze meewerkende teamleider moet circa 15-20 (assistent) cliëntbegeleiders aansturen op een tweetal woningen. Ook de functies van medewerkers planning vervallen. De teamleiders moeten de roosters gaan maken.

Onbalans
Begin dit jaar informeerde S&L zorg het personeel al over de financiële problemen. "Binnen S&L zorg is mede in het licht van bezuinigingen door de overheid de laatste jaren een zekere onbalans gegroeid tussen bezieling en zakelijkheid. Het kabinet zal - in verband met de nog steeds voortdurende crisis - forse bezuinigen in de Awbz-financiering doorvoeren. Als S&L zorg goede en betaalbare zorg wil kunnen blijven leveren, dan is nu een fundamentele ombuiging noodzakelijk."

De instelling zegt dat het onvermijdelijk is de groepsgrootte aan te passen. Ook is de toekomst van een aantal niet rendabele buitenprojecten onzeker. S&L Zorg biedt begeleiding en zorg op een woonzorgcomplex in Wouw, op een woonboerderij in Lepelstraat, op locaties Sterrebos in Roosendaal en Lambertijnenhof in Bergen op Zoom en enkele woonvormen in de wijk.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!