Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Regeling voor Pgb-verliezers is onuitvoerbaar

2 november 2011 Door de redactie Geen reacties

Zorgverzekeraars vinden de vergoedingsregeling die staatssecretaris Veldhuijzen-Van Zanten in het leven wil roepen om pgb-maatregelen voor een aantal cliënten te verzachten, onuitvoerbaar. Ze  waarschuwen de Tweede kamer dat die voorgestelde regeling cliënten geen zekerheid biedt of ze in aanmerking komen voor een vergoeding.

Volgens de zorgverzekeraars worden met de pgb-maatregel ook verzekerden getroffen die tot de beoogde doelgroep behoren en die zelf de zorg prima hebben georganiseerd. De staatssecretaris heeft dit, na gesprekken met pgb-houders en het veld, ook geconcludeerd en wil de pgb-maatregelen waar nodig repareren. In een brief aan de Tweede kamer noemt zij daarbij de volgende criteria:

  • oriëntatie van de cliënt op het bestaande zorgaanbod, daarbij geholpen door het zorgkantoor, waaruit blijkt dat de benodigde zorg niet aanwezig is;
  • aanwezigheid van een volledig ingevuld zorgplan
  • toets door het zorgkantoor waaruit blijkt dat de zorg in het zorgplan tot Awbz-verzekerde zorg behoort;
  • in het zorgplan zijn niet louter zorgaanbieders opgenomen waarmee het zorgkantoren productieafspraken heeft gemaakt of alsnog kan maken.

Dit lijken volgens de zorgverzekeraars heldere criteria, maar zij vragen zich af of de zorgkantoren op basis hiervan kunnen bepalen wie voor vergoeding in aanmerking komt. Met name het eerste criterium geeft een grote kans op interpretatieverschillen.

Principieel
Ook meer principieel vragen zorgverzekeraars zich af of deze nieuwe vergoedingsregeling wel een goede oplossing is. Deze is in grote mate vergelijkbaar met de pgb-regeling, maar mag niet zo heten. Feitelijk is alleen de toegang – eerst een aanbod in naturazorg – anders.Het meest uitvoerbaar en transparant zou zijn om de pgb-maatregelen deels terug te draaien voor de groep waarvoor nu de vergoedingsregeling is bedoeld is.

Lange termijn
Voor de langere termijn pleiten zorgverzekeraars ervoor om de vergoedingsregeling samen te laten gaan met de pgb-regeling en de vergoedingsregeling dus niet apart wettelijk te verankeren per 2014. Eind 2012 zou een evaluatie van de vergoedingsregeling moeten worden uitgevoerd.

Lees meer op www.zn.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!