Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Regeerakkoord positief ontvangen

12 februari 2007 Door de redactie Geen reacties
Werkgeversorganisatie VGN (Vereniging gehandicaptenzorg Nederland) ziet voor de gehandicap­ten­zorg mogelijkheden in het coalitieakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie.  De VGN is blij dat de marktwerking in de gehandicaptenzorg niet verder wordt doorge­zet, en dat ook bij WMO en AWBZ pas op de plaats wordt gemaakt. ‘Ook het kabinet beseft dat de gehandicaptenzorg zich niet leent voor vrije prijs­vorming en commerciële concurrentie.’ 

Mijlpaal
De VGN hoopt dat het nieuwe kabinet zal investeren in de arbeidsmarkt. Maatregelen zijn nodig om het dreigende tekort aan personeel tegen te gaan. De koepelorganisatie is blij dat het kabinet ‘serieus werk wil maken van de vermaatschappelijking van ge­han­di­capten (kleinschaligheid, integratie in buurten: het scheiden van wonen en zorg). De beleidsvoornemens worden echter mogelijk gemaakt door bezuinigingen. De VGN vreest daarom dat er minder geld komt om zorg en ondersteuning aan gehandicapten te leveren.’

De Nederlandse patiënten/consumenten federatie vindt het plan van het nieuwe kabinet om een dialoog aan te gaan met patiënten ‘een mijlpaal in de geschiedenis van de patiënten- en consumentenorganisaties. Nooit eerder gaf een kabinet blijk van de noodzaak om de positie van de zorgconsument verder te versterken. Dit biedt mogelijkheden voor een Zorgconsumentenwet die de rechten van patiënten en consumenten moet borgen.’

Verheugd
De Chronisch zieken en gehandicapten raad vindt dat het regeerakkoord perspectief biedt voor gehandicapten en chronisch zieken. Zij krijgen de komende jaren meer voorzieningen in hun directe omgeving en een betere compensatie voor hun extra kosten, concludeert de CG-raad. ‘Of het zo gewenste maatschappelijke participeren echt van de grond komt, hangt af van de uitwerking van de voornemens op dit vlak.’

Verheugd is de CG-raad over de openingen die het nieuwe kabinet biedt. ‘Ook de bereidheid om daarover op korte termijn met cliëntenorganisaties zoals de CG-raad in gesprek te gaan en maatschappelijk draagvlak te creëren, is hoopgevend.’

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!