Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Regeerakkoord: kleinere zorginstellingen

4 oktober 2010 Door de redactie Geen reacties

Voor het geplande kabinet van Vvd en Cda is een regeerakkoord, maar ook een gedoogakkoord waarin de afspraken staan met de Pvv. Een van de thema's daarin is de Awbz-zorg.

'Binnen de gezondheidszorg verdienen ouderen, langdurig zieken en gehandicapten bijzondere aandacht,' staat in het akkoord. 'De schaal van de instellingen moet terugkeren naar de menselijke maat.' In de ouderenzorg moeten 12.000 extra medewerkers komen. Er zijn allerlei voorstellen voor bewaking en verbetering van de kwaliteit van zorg. De Inspectie voor de gezondheidszorg 'zal minder papieren verantwoording vragen en meer inspectie op de werkvloer uitvoeren. Zware sancties volgen bij geconstateerde onregelmatigheden.'

Fusietoets
In regeerakkoord en gedoogakkoord staat dat het kabinet zal streven naar kleinere zorginstellingen. 'Een optimale schaalgrootte van zorginstellingen zorgt voor meer efficiëntie, lagere kosten, meer integraliteit, hogere klanttevredenheid en betere zorg. Het ontstaan van zorggiganten wordt teruggedrongen.' Er komt een speciale fusietoets, en de Inspectie moet de bevoegdheid krijgen om 'een zorginstelling op te splitsen vanwege kwaliteitsargumenten.'

De overhead moet worden teruggedrongen: 'In de gezondheidszorg hoort niet het management maar de uitvoering - en dus de werkvloer - centraal staan te staan.'Ook nemen de drie politieke partijen zich voor om het Persoonsgebonden budget niet langer in een subsidieregeling onder te brengen, maar in een wet. Dan kan een stop zoals nu van kracht is, niet meer worden ingesteld. Begeleiding moet uit de Awbz worden overgeheveld naar de Wmo, en wordt dan de verantwoordelijkheid van gemeenten.

Gouden handruk beperkt
In het regeerakkoord staat dat gouden handdrukken in de zorg 'tot een minimum worden beperkt. Wettelijk wordt geregeld dat maximaal 75.000 euro als ontslagvergoeding mag worden verstrekt aan zorgbestuurders.'

Het komende kabinet wil één financieringssysteem in het leven roepen voor jeugd-Lvg (licht verstandelijk gehandicapten) en geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen. Alle vormen van jeugdzorg worden overgeheveld naar gemeenten.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!