Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Reflecteren op onvoorwaardelijke zorg voor mensen met lvb en complex gedrag

28 februari 2024 Redactie Klik Geen reacties

ASVZ, Trajectum en Pluryn zijn al een aantal jaren bezig met project Pro, bedoeld om doorplaatsing en uitstoting van mensen met een licht verstandelijke beperking en agressief gedrag te voorkomen. De zorgorganisaties hebben nu de Pro Monitor gelanceerd. Deze is vrij toegankelijk voor iedereen die toe wil werken naar onvoorwaardelijke zorg. 

Project Pro is in de loop der jaren doorontwikkeld, maar het doel bleef hetzelfde: cliënten mogen in de woning blijven woning, ongeacht hun gedrag. De woning is echt hun thuis. De zorgorganisaties werken elk vanuit hun eigen behandelmethodiek met dezelfde acht Pro-uitgangspunten om dit te bereiken.

Het streven is om cliënten met een licht verstandelijke beperking en probleemgedrag een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden, door onvoorwaardelijkheid te bieden in de ondersteuningsrelatie en op het gebied van wonen. Ook is er in de uitgangspunten aandacht voor het welzijn van de zorgmedewerkers en de verantwoordelijkheid en ondersteuning van de zorgorganisatie.

Vragenlijst
Om te kunnen reflecteren op die Pro-uitgangspunten in de praktijk, is een speciale vragenlijst ontwikkeld, de Pro Monitor. Als die is ingevuld, kunnen de teams in een Pro Reflectiegesprek stilstaan bij wat goed gaat, welke nieuwe inzichten er zijn opgedaan, wat zijn aandachtspunten, et cetera. De Pro Monitor is nu voor iedereen te downloaden via het Kennisplein Gehandicaptensector.

ASVZ, Trajectum en Pluryn hebben Project Pro opgezet samen met CCE en de zorgkantoren VGZ en Zilveren Kruis. Zij hopen dat ook andere organisaties het principe van het bieden van onvoorwaardelijke zorg aan cliënten met een licht verstandelijke beperking en een intensieve ondersteuningsvraag willen omarmen. 

Onderzoek
Begin 2023 besteedde Klik aandacht aan het starten van nieuwe woningen voor deze doelgroep, waar zij dus altijd kunnen blijven wonen. Dit vroeg eveneens om het starten van een nieuw begeleidingsteam, een onderwerp waar Suzanne Lokman (AWVB, Tilburg University) onderzoek naar deed.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!