Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Rapport Sinai Amstelveen

3 februari 2010 Door de redactie Geen reacties

In het rapport van de Inspectie staan de redenen omschreven waarom woonvoorziening Maccabiadelaan in Amstelveen, van Sinai centrum, onder verscherpt toezicht is gesteld.

De dossiers zijn weliswaar 'up-to-date en overzichtelijk', maar inhoudelijk nog steeds niet aan de maat. 'Er wordt te weinig gerapporteerd op de afgesproken acties en doelen. Naar schatting gebeurt dit momenteel bij slechts 40% van de cliënten.'

De dagbesteding is onvoldoende. Er is intussen wel een scheiding gekomen tussen belevingsgerichte en productiegerichte dagbesteding, maar dat is niet alles. Een tijdlang heeft op Maccabiadelaan een vanuit stichting Ott (Ons tweede thuis, Aalsmeer) gedetacheerde manager voor dagbesteding gewerkt. Inmiddels is er een nieuwe manager, met nog coaching en consultatie vanuit Ott.

De afstemming tussen wonen en dagbesteding is verbeterd. De gedragskundige werkt teveel op afstand, vindt de Inspectie. En 'de medische inbreng is door vertrek van de Avg'er onvoldoende.' Er is inmiddels een nieuwe arts aangesteld. Zo nodig worden logopedie en ergotherapie betrokken van Ott.

Agressie
Op het punt van veiligheid is er bij Sinai centrum een matig tot hoog risico 'omdat de meldingencultuur niet open genoeg is, het gerichter inzetten van competenties van medewerkers niet effectief is aangepakt en ook de groepsindeling niet opnieuw is bekeken.' Er zijn veel klachten over de communicatie met cliëntvertegenwoordigers, en over de (telefonische) bereikbaarheid. Er zijn 14 meldingen geweest over agressie-incidenten tussen bewoners, en 27 van agressie tegen medewerkers. 'In de woningen ontbreekt een goede aansturing.

De locatiemanager wordt als toegankelijk ervaren, maar te druk met veel andere werkzaamheden om goed en van nabij te kunnen volgen wat er dagelijks gebeurt.' Er loopt nu een pilot met Eerst verantwoordelijken in de teams.

Er is erg veel personeelsverloop geweest; er zijn bijna geen medewerkers meer die de cliënten kennen uit Amersfoort, waarvandaan ze in april 2007 verhuisden naar Amstelveen. Er is geen duidelijk rooster- en vervangingsbeleid en het inwerken van de vele invallers is niet goed geregeld. Het ziekteverzuim was vorig jaar vaak hoog (tot bijna 15%), 'gedeeltelijk te wijten aan een calamiteit waarna de betrokken medewerkers ziek werden.'

Duurt te lang
De richting van de verandering is goed, concludeert de Inspectie, maar het duurt 'veel te lang.' Aan het uitvoerend personeel dat nu werkt op de Maccabiadelaan zal het niet liggen: 'De medewerkers zijn betrokken en gemotiveerd. Dit is een goede basis om verbeteringen door te voeren, mits de organisatorische kaders en de inhoudelijke aansturing verbetert en een netwerk van deskundigheid wordt opgebouwd.'

Lees het rapport van de Inspectie

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor leden).

Abonneren