Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Quotumwet moet banen voor mensen met beperking waarborgen

20 januari 2014 Door de redactie Geen reacties

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft een eerste ontwerp voor de Quotumwet op internet gezet, zodat burgers, bedrijven en instellingen kunnen reageren op de kwaliteit en de uitvoerbaarheid ervan. De Quotumwet is bedoeld als stok achter de deur. Met de Participatiewet, die op 1 januari 2015 in werking moet treden, ontstaat één regeling voor mensen voor wie het moeilijk is aan werk te komen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.

In het Sociaal akkoord kwam het kabinet vorig jaar met werkgevers en werknemers overeen dat er in de jaren tot 2026 125.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen die tot de doelgroep van de Participatiewet worden gerekend. Het bedrijfsleven zegde 100.000 banen toe, de overheid stelt zich garant voor 25.000 banen voor mensen die vanwege hun beperking niet in staat zijn zelf het wettelijk minimumloon te verdienen.

Stok achter de deur
Staatssecretaris Klijnsma is blij met de banenafspraak, maar bereidt 'als stok achter de deur' een Quotumwet voor, waarmee bedrijfsleven en overheid met 'straffen' kunnen worden verplicht om de afspraak na te komen. De quotumverplichting voor bedrijven treedt in werking als blijkt dat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd.

Internet-raadpleging
De internetconsultatie voor de Quotumwet duurt drie weken en loopt tot zaterdag 8 februari.

De publicatie van de concept-tekst via internet gebruikt het kabinet als aanvulling op de bestaande manier van raadpleging in het wetgevingsproces. Het wetsontwerp ligt ook voor advies bij direct betrokken partijen. Het definitieve voorstel voor de Quotumwet wordt voor de zomervakantie aangeboden aan de Tweede Kamer.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!