Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Proef met tablets voor cliënten zeer geslaagd

1 juni 2015 Door de redactie Geen reacties

Een pilotproject waarbij tientallen cliënten van Gemiva-Svg een half jaar lang een tablet konden uitproberen, is zeer geslaagd, zo staat in het eindverslag van het pilotproject te lezen. De uitvoerders van het project hebben veel informatie gekregen over de bruikbaarheid van tablets voor verschillende cliënten. De waardering voor het gebruik van de tablets bleek hoog.

Twee derde van de zeer breed samengestelde groep cliënten was 'enthousiast' of 'zeer enthousiast'. Of mensen al dan niet kunnen lezen speelde geen rol bij het oordeel. Eén derde van gebruikers heeft na de leenperiode aangegeven zelf een tablet aan te zullen schaffen.

In 2013 en 2014 kon een groot aantal cliënten van Gemiva-Svg gebruik maken van de mogelijkheid om een half jaar lang een tablet te lenen. Zo konden zij en hun begeleiders samen ontdekken wat een wat ze ermee konden doen, en wat de tablet voor hen kan betekenen. De Gemiva-svg groep kon tegelijk uitzoeken op welke manier de apparaten zijn in te zetten. De werkgroep die het project uitvoerde werd steeds enthousiaster, zeker nadat de eerste reacties en evaluaties binnenkwamen.

Grote belangstelling
Via Intranet en e-mail maakte de werkgroep de mogelijkheid bekend om een tablet te lenen. Persoonlijk begeleiders konden één of meer cliënten aanmelden. Daarvoor vulden ze een formulier in waarin ze aangaven waarom de cliënt de tablet wilde lenen. De belangstelling bleek veel groter dan verwacht. Zo'n 170 medewerkers vroegen een tablet aan, terwijl er 80 tablets beschikbaar waren. Daardoor ontstond de noodzaak om een keuze te maken. Wie werd afgewezen kon in aanmerking komen voor de tweede uitleenronde.

Mee naar huis
De tablet werd uitgeleend aan een cliënt, niet aan een locatie of een groep. De cliënt mocht de tablet mee naar huis nemen, wat de helft van de deelnemers ook heeft gedaan. Zo konden zowel de cliënt, als zijn begeleiders en familie er ervaring mee opdoen. Het uitlenen begon in 2013 met een introductiedag waarbij instructie werd gegeven over het gebruik van de tablet en over het project.

Animo
De persoonlijk begeleider werd gevraagd aan het eind van het project een evaluatieformulier in te vullen. Daarin kon hij/zij onder meer aangeven:

  • hoe zelfstandig de cliënt gebruikmaakte van de tablet;
  • hoe de animo van de cliënt voor de tablet was en of deze stabiel bleef;
  • welke ondersteuning de cliënt nodig had bij het gebruik;
  • of de cliënt van plan was er zelf een aan te schaffen;
  • tips voor gebruik en begeleiding;
  • welke apps de cliënt met plezier of juist niet gebruikte.

Daarnaast vroegen de leden van de projectgroep aan persoonlijk begeleiders het gebruik van de tablet ook op film vast te leggen. Dat leverde weer andere informatie op over gebruik en eventuele valkuilen. Begin 2014 werd de tweede uitleenronde ingeluid met een introductiedag.Ook voor de tweede uitleenronde waren er veel meer aanmeldingen dan beschikbare tablets.

Meerdere types
Er bestaan meerdere soorten tablets. Na navraag bleek dat de behoefte van de cliënten sterk uiteen liep. Ook telde mee dat sommige begeleiders al bekend waren met een soort tablet. Daarom is ervoor gekozen om met verschillende typen te werken. Tijdens de instructiedag leerden cliënten en begeleiders hoe zij hun tablet konden gebruiken.

In de eerste uitleenronde bleek dat de Windows Tablet, lastig in het gebruik was. Bovendien bleken deze tablets erg zwaar, waardoor mensen met een lichamelijke beperking er moeite mee hadden. Om teleurstelling te voorkomen, is besloten deze tablets in de tweede ronde niet meer uit te lenen. Het budget voor de tablets bedroeg € 41.000,-

Nieuwe bestemming
De tablets hebben, nadat het project was afgesloten, een nieuwe bestemming gekregen. Een aantal is nu in gebruik bij cliënten. Andere worden beheerd bij het Centrum Kennis en leren voor cliënten. Om te lenen of ze worden gebruikt bij cursussen.

Het eindverslag is op te vragen bij de afdeling Communicatie van Gemiva-Svg.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!