Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Prinsjesdag: inzet op digitalisering zorg en werving personeel

16 september 2020 Door de redactie Geen reacties

De plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd komen voor de gehandicaptenzorg vooral neer op investeringen in de inzet van digitale zorgoplossingen en in de werving van personeel. Verder komt de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vrijwel niet aan bod in de Miljoenennota, die getiteld is ‘Van ons allemaal, voor ons allemaal’.

De coronacrisis heeft het belang van digitale zorg volgens de regering extra onderstreept: “De koudwatervrees voor beeldbellen of andere technologische hulpmiddelen lijken grotendeels weggenomen, maar het bestendigen hiervan voor de toekomst zal de aandacht vragen.”

Het kabinet maakt hiervoor in 2020 € 77 miljoen extra beschikbaar. Dat geldt gaat onder meer naar het communicatieprogramma Zorg van Nu, waar zorgoplossingen te vinden zijn zoals de slimme luier, een medicijndispenser of thuismonitoring.

Ook biedt het kabinet ondersteuning aan zorgorganisaties die gebruikmaken van digitale zorg, met

Met de SET kunnen zorgaanbieders subsidie aanvragen voor onder meer de aanschaf van apparaten, scholing van zorgpersoneel en voor de ontwikkeling van digitale oplossingen voor de zorg.

Investeringen in medewerkers
Omdat ook het komende jaar van zorgmedewerkers waarschijnlijk opnieuw veel gevraagd wordt, trekt het kabinet zoals al eerder bekend werd extra geld uit voor een bonus. Zorgmedewerkers krijgen, na de bonus van netto € 1.000 in 2020, in 2021 een tweede bonus van netto € 500.

In 2021 doet het kabinet ook investeringen in het aantrekkelijker maken van het werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Dit is vooral een verlenging van het al eerder in gang gezette actieprogramma Werken in de Zorg, waarvoor het kabinet vanaf 2021 € 20 miljoen extra, in 2022 80 miljoen en vanaf 2023 jaarlijks € 130 miljoen uittrekt. De focus ligt bij deze investeringen op:

  • minder werkdruk voor zorgpersoneel;
  • minder administratieve lasten;
  • meer zelfstandigheid;
  • beter ontwikkel- en loopbaanperspectief.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is niet echt enthousiast over de plannen voor 2021. In de notitie die de branchevereniging over de begroting maakte, noemt de  VGN de investeringen in de werkgelegenheid voor de zorg en welzijn als geheel "té weinig. € 40 miljoen voor de komende twee jaar voor een branche die zó in beweging is, is teleurstellend."

Jeugdzorg
Om de gemeenten te helpen bij de problemen rond de jeugdzorg, werkt het kabinet aan een wetsvoorstel voor betere organisatie van de jeugdzorg en worden de ‘tijdelijke’ extra middelen om de groei in de jeugdzorg te compenseren verlengd, waardoor gemeenten in 2022 € 300 miljoen extra krijgen. Daarnaast komen er 8 expertisecentra voor kinderen en jongeren met meervoudige en complexe problematiek, zoals anorexia. Hiervoor stelt het kabinet vanaf 2021 structureel € 26 miljoen beschikbaar.

Zorgpremie
De zorgpremie gaat in 2021 volgens het kabinet met 59 euro op jaarbasis. Mensen met een lager inkomen worden deels gecompenseerd voor deze stijging, die grotendeels wordt veroorzaakt door de hogere lonen van zorgpersoneel. Ook de eerder genoemde coronabonussen spelen een rol in de hogere zorguitgaven.  |

Bekijk de volledige Miljoenennota en stukken rond Prinsjesdag op de website van de Rijksoverheid.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!