Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Prijs voor scripties

11 november 2009 Door de redactie Geen reacties
David Blommaert en Annemieke Boer hebben de Regina Scholtenpenning gewonnen. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de maker van een inspirerende scriptie over de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. SPW-student David Blommaert wint de mbo-prijs met zijn scriptie ‘Woonbegeleiding’. Hij beschrijft daarin de dagelijkse praktijk in een orthopedagogisch behandel Centrum van Ipse de Bruggen in Leiden. Hier verblijven jongeren met een lichte verstandelijke beperking die kampen met verschillende gedragsproblemen. Door hun beperkingen begrijpen ze moeilijker wat anderen van hen verwachten. Ook overzien zij niet wat hun reactie teweeg brengt; wat de consequenties van hun gedrag op korte en lange termijn zijn voor henzelf en anderen. Bij elke casus beschrijft David welke methodieken leidraad (kunnen) zijn voor een doeltreffende behandeling.

De winnende hbo-scriptie van Annemiek Boer gaat over de vraag ‘Hoe kunnen hulpverleners een optimale vertaalslag maken tussen de ‘normale’ ontwikkeling en de ontwikkeling van het kind met een verstandelijke beperking om vervolgens de hulpverlening beter aan te kunnen passen aan het ontwikkelingsniveau van het kind?’ Zij deed haar onderzoek bij een kinderdienstencentrum van Ipse de Bruggen in Alphen aan den Rijn. Uit haar onderzoek blijkt dat veel kinderen overschat worden; dat van hen verwacht wordt dat zij meer begrijpen dan in werkelijkheid het geval is. Zij maakte een overzicht van ontwikkelingsfases met een korte beschrijving van de cognitieve, motorische, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Achter de ontwikkelingsgebieden staat de begeleidingsvorm beschreven.

Informatie over de scripties staat op www.ipsedebruggen.nl .

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!