Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Praten over het coronavirus met mensen met een verstandelijke beperking

9 april 2020 Door de redactie Geen reacties

Kennisinstituut Nivel en zorgorganisatie Koraalhebben samen een gespreksleidraad opgesteld voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. De handleiding moet zorgverleners helpen bij het tijdig voeren van een gesprek over het beleid bij een besmetting met het coronavirus.

Wat moet je doen als onze cliënten ernstig ziek worden door het coronavirus? De Gespreksformat Advance Care Planning en Corona biedt zorgprofessionals en wettelijk vertegenwoordigers handvatten bij het voeren van een gesprek met iemand met een verstandelijke beperking, over hoe het behandelbeleid eruit zal zien bij besmetting met het coronavirus.

De handleiding bevat:

1. Tips voor professionals om tijdig het gesprek aan te gaan over het behandelbeleid bij besmetting;

2. Een gespreksleidraad voor professionals over het behandelbeleid;

3. Tips en leidraad voor wettelijk vertegenwoordigers om tijdig na te denken over het gewenste behandelbeleid bij besmetting.

Zo komen belangrijke vragen aan de orde als:

  • Kan iemand verzorgd worden in de huidige woonomgeving?
  • Zo niet, waar zou dan de verzorging moeten plaatsvinden?
  • Wat is de volgende stap als behandeling in de huidige woonomgeving medisch tekort schiet?
  • Is ziekenhuisopname een optie? Er mag in de huidige omstandigheden (waarschijnlijk) niemand mee naar het ziekenhuis.
  • Is een opname op de IC een realistische optie?


Een concreet plan hiervoor kan zorgverleners, de cliënt en de wettelijk vertegenwoordiger door de moeilijke periode heen helpen. In de handreiking staat een leidraad om hierover het gesprek aan te gaan. Daarbij is het van belang zo concreet mogelijk te zijn in de uitleg van begrippen en te controleren of deze goed begrepen worden.  |

Download het Gespreksformat Advance Care Planning en Corona op de website van Nivel (pdf)

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!