Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Plegerhulp bij seksueel overschrijdend gedrag van cliënten

4 november 2018 Door de redactie Geen reacties

Er is een nieuwe ketenaanpak ontwikkeld met een compleet aanbod om (dreigend) seksueel overschrijdend gedrag te behandelen: Plegerhulp. De aanpak is bedoeld voor zorgprofessionals die mensen met een (lichte) verstandelijke beperking begeleiden en werd gepresenteerd tijdens een congres van MEE Noord.

Plegerhulp bestaat uit een website (www.plegerhulp.nl) en een telefoonnummer: 085-0685058 (bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur). De professional wordt als dat nodig is doorverwezen naar een van de vier organisaties die de ketenaanpak hebben bedacht: Sense, Reik, CSGNN (Centrum Seksuele Gezondheid Noord-Nederland) en CSM (Centrum Seksualiteit MEE Noord), onderdeel van MEE Noord.

Zoals de naam al aangeeft, biedt Plegerhulp hulp aan (potentiële) plegers en hun systeem. De aanpak maakt onderscheid in:
- preventie
- begeleiding
- behandeling
- nazorg.


Preventie: Het doel van preventie is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, het vergroten van de bewustwording van seksueel gezond gedrag en het signaleren en verwijzen bij vermoedens.

Begeleiding: De ambulante begeleiding bestaat uit het ondersteunen van een cliënt en/of zijn netwerk met vraagstukken rondom seksualiteit, bijzonder seksueel gedrag, seksueel onhandig gedrag/seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Behandeling: Plegerbehandeling richt zich op het behandelen van jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Nazorg: Nazorg wordt ingezet wanneer cliënten moeten re-integreren na detentie om te voorkomen dat ze terugvallen in oud gedrag. In samenwerking en afstemming met de reclassering worden doelen geformuleerd waaraan gewerkt wordt. De hulpverlening heeft een verplichtend karakter.

De ketenaanpak werd gepresenteerd tijdens het congres van Consultatie Seksueel Misbruik (CSM) in het kader van het 20-jarig bestaan. Overigens heeft deze organisatie het jubileum aangegrepen om de naam te wijzigen in Centrum Seksualiteit MEE Noord, omdat CSM inmiddels over meer dan alleen seksueel misbruik gaat.    |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!