Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Plan om fraude en fouten in de zorg aan te pakken

31 maart 2015 Door de redactie Geen reacties

De ministerraad heeft ingestemd met het programmaplan 'Aanpak fouten en fraude in de zorg.' Belangrijke elementen daarin zijn: één centraal meldpunt voor zorgfraude, grotere capaciteit van het Openbaar ministerie, duidelijke en fraudebestendige regels, afspraken over correct declareren bij zorgaanbieders, gezamenlijk fraudeonderzoek door zorgverzekeraars, en aanscherping van de Wet toelating zorginstellingen.

Verantwoordelijkheid
Het programmaplan 'aanpak fouten en fraude in de zorg' is tot stand gekomen met inbreng van onder andere patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, en overheidsinstanties. In het plan nemen al deze partijen hun verantwoordelijkheid om fouten bij declaraties en betalingen in de zorg tegen te gaan en fraude aan te pakken.

Preventie
Het plan van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van volksgezondheid is zorgbreed, van de zorgverzekeringswet tot de Wmo 2015, en heeft als doel preventie, controle en handhaving van fouten en fraude. Daarbij speelt samenwerking en kennisuitwisseling tussen de verschillende partijen een belangrijke rol.

Duidelijkheid
Gemeenten worden bij de aanpak van fraude ondersteund door de rijksoverheid, declaratieregels worden verscherpt en waar nodig verduidelijkt. Ook krijgen zorgverzekeraars waar nodig meer prikkels om fouten en fraude aan te pakken en wordt bestaande wet- en regelgeving getoetst op fraudegevoeligheid en duidelijkheid.

Lees de brief aan de Tweede Kamer op de site van de overheid

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!