Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Pgb-maatregelen gaan door

22 december 2010 Door de redactie Geen reacties

De maatregelen om het persoonsgebonden budget (pgb) betaalbaar te maken, blijven gehandhaafd in tegenstelling tot eerdere berichten. De motie die de coalitie vorige week indiende, betekent slechts een verbetering voor een klein deel van de pgb-aanvragers. De wachtlijst is per 1 januari 2011 wel definitief opgeheven.  

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Vws had maatregelen voorgesteld om het opheffen van de pgb-stop mogelijk te maken. In het overleg hierover kreeg zij hierop veel kritiek. Donderdag stelden zowel oppositiepartijen als de coalitie van CDA en VVD met steun van PVV voor om de wachtlijsten op te heffen, en de maatregelen af te zwakken. De Tweede Kamer heeft dit voorstel samen met een aantal andere voorstellen voor de aanpak van fraude aangenomen.

De wijziging in de maatregelen betekent dat mensen die in de eerste zes maanden van 2011 in een met een persoonsgebonden budget (pgb) gefinancierd wooninitiatief gaan wonen en daartoe in 2011 een pgb voor een zorgzwaartepakket (zzp) aanvragen, worden ontzien. Zij krijgen een budgetgarantie op het niveau van 2010 en krijgen niet te maken met de korting van € 10.000,- per pgb- zzp op jaarbasis. Mensen die thuis willen blijven wonen en in 2011 kiezen voor een pgb zzp, krijgen wél te maken met deze korting.

Wat ook doorgaat is de 3 procent korting voor alle budgethouders. Daar was al eerder een besluit over genomen. Het CVZ zal de zorgkantoren en (nieuwe) budgethouders zo spoedig mogelijk informeren over de gevolgen van het opschorten van de maatregelen en het opheffen van de wachtlijst.

Bron: PerSaldo

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!

Abonneren