Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Personeelstekort op komst in de zorg

5 april 2012 Door de redactie Geen reacties

De komende jaren krijgt Nederland te maken met een tekort aan zorgpersoneel. Tegenover deze tekorten staan overschotten aan agogisch personeel. Dat staat in het rapport 'Arbeidsmarktprognoses van Vov-personeel in zorg en welzijn 2011-2015. De zorguitgaven nemen de komende jaren nog fors toe.

In de branches welzijn & maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang worden als gevolg van bezuinigingen door overheid en gemeente juist een afname van de beschikbare middelen verwacht. Dat heeft gevolgen voor de vraag naar personeel in deze sectoren. Nu is er nog geen sprake van grote personeelstekorten, maar als er geen ander beleid wordt gevoerd, zal er de komende jaren te weinig zorgpersoneel zijn.

Twee scenario's
In het rapport zijn twee scenario's doorgerekend. In het lage scenario wordt uitgegaan van een gematigde werkgelegenheidsgroei in de zorg en een aanzienlijke werkgelegenheidskrimp in Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang. In het hoge scenario van een sterke werkgelegenheidsgroei in de zorg en een beperkte werkgelegenheidskrimp in welzijn en jeugd- en kindzorg. De grootste personeelstekorten dreigen in het hoge scenario. Daarbij gaat het om 26 duizend werknemers in 2015. Tekorten dreigen vooral bij de verzorgenden en in mindere mate ook bij de verplegenden te ontstaan. In het lage scenario dreigt geen algemeen tekort aan zorgpersoneel te ontstaan. Echter vanwege de extra investeringen in de langdurige zorg leidt ook dit lage scenario in 2015 tot een tekort van achtduizend verzorgenden.

Extra inspanningen
Het dreigende tekort aan zorgpersoneel vraagt om extra inspanningen. Bijvoorbeeld om lager gekwalificeerd zorgpersoneel bij te scholen, en agogisch geschoold personeel om te scholen, meer personeel te werven en op te leiden dan in de afgelopen jaren en inzetten op het meer inzetbaar houden van het huidige personeel.

Lees het rapport Arbeidsmarktprognoses van Vov-personeel in zorg en welzijn 2011-2015

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!