Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Personeelskosten drukken resultaat gehandicaptenorganisaties

9 december 2019 Door de redactie Geen reacties

Uit een analyse van de jaarverslagen van 193 organisaties in de gehandicaptenzorg door inkoopcoöperatie Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs blijkt dat de sector relatief gezond is. Maar hoewel de opbrengsten stegen, drukken vooral de fors gestegen personeelskosten vanwege ziekteverzuim en inzet van personeel dat niet in loondienst is, het resultaat.

Organisaties in de gehandicaptenzorg hebben over het algemeen een goede vermogenspositie en kunnen aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Uit de Jaarverslagenanalyse Gehandicaptenzorg 2018 blijkt dat de opbrengsten in de sector 4,3 procent zijn toegenomen.

Maar de bedrijfslasten stegen harder, met 5,3 procent. Dit zorgde voor een aanzienlijke verslechtering van het nettoresultaat in de sector: van 205 miljoen euro in 2017 naar 136 miljoen euro in 2018.

Een hoog ziekteverzuim en een forse stijging van de kosten voor personeel dat niet in loondienst is, drukken het resultaat hard. 43 van de 193 zorgorganisaties sloten het jaar 2018 met verlies af. Dat zijn er 10 meer dan in 2017. De stijging is vooral toe te schrijven aan de hogere personeelskosten, zo is te lezen in het rapport van Intrakoop en Verstegen.

Top 10
In hun analyse nemen ze de top 10 van de grootste zorgorganisaties onder de loep (onder meer ’s Heeren Loo, Philadelphia, Ipse de Bruggen, Alliade en Amarant). Zij zijn verantwoordelijk voor 37 procent van de totale omzet.

Alle aanbieders in de top 10 hebben stevige vermogensposities en laten goede resultaten zien, met uitzondering van Pluryn Hoenderloo Groep. Dit is een gecombineerde zorgorganisatie die op meerdere terreinen actief is en vooral last heeft van tegenvallende prestaties op het onderdeel jeugdzorg met een negatief bedrijfsresultaat tot gevolg. Recent maakte Pluryn ook bekend dit onderdeel in 2020 te moeten sluiten.

Inkoopuitgaven
Onder de inkoopuitgaven vallen alle inkoopgerelateerde exploitatiekosten en investeringen. Gezamenlijk ging het om 3, 5 miljard euro, een stijging van 8,7 procent ten opzichte van 2017. Daarvan viel 2,9 miljard euro onder exploitatiekosten en de rest onder investeringen (579 miljoen euro).

De analisten zagen binnen de exploitatiekosten één post met een stijging van meer dan 25 procent: Personeel niet in loondienst. Daar werd 486 miljoen euro aan besteed. De grootste post is nog altijd Algemene kosten, waar 651 miljoen euro mee gemoeid was (7,5 procent meer dan in 2017). Hieronder vallen de uitgaven voor administratie en registratie, communicatie, accountants en externe advisering.

Personeelskosten
Personeelskosten drukken hard op de lasten van de gehandicaptensector. Bijna driekwart van de totale lasten van de sector bestaat uit personeelskosten (inclusief inhuur van derden).

In 2018 waren ruim 111.000 fte werkzaam bij de onderzocht zorgorganisaties, een toename van 2 procent. Maar de krapte op de arbeidsmarkt dwingt organisaties tot het inhuren van externen.

Daar komt ook nog eens het hogere ziekteverzuim bij (van 5,7 procent in 2017 naar 6,4 procent in 2018), waardoor ook meer externen worden ingeschakeld. Het aantal stagiaires daalde met 4,5 procent en het aantal vrijwilligers met 1,5 procent.

Bezettingsgraad
Het aantal intramurale cliënten is in 2018 met 2,9 procent gestegen. Tegelijkertijd nam de intramurale capaciteit (het aantal beschikbare plaatsen) licht af met 1,1 procent. Hierdoor is de gemiddelde bezettingsgraad van de zorgorganisaties iets gestegen. 96,2 procent van de beschikbare plaatsen is in gebruik.  |

Lees de complete Jaarverslagenanalyse Gehandicaptenzorg 2018.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!