Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Passend onderwijs, waarom lukt het soms wel?

2 oktober 2019 Door de redactie Geen reacties

Sinds de invoering van passend onderwijs zijn er vooral negatieve geluiden te horen. Want hoewel scholen zorgplicht hebben, krijgen kinderen met een beperking er niet makkelijk een plek. En als er plek is, blijkt vaak dat ze niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben. De wachtlijsten voor speciaal (basis)onderwijs lopen inmiddels weer flink op. Maar er zijn gelukkig ook scholen waar het wel goed gaat.

Op NPO Radio 1 was zondag 29 september in het programma Reporter Radio een reportage te horen over de zorg en zegen van passend onderwijs. Hierin vertelde een moeder over haar 8-jarige zoon met PTSS, die in het reguliere onderwijs vastliep en inmiddels al 11 maanden thuis zit. Ook andere voorbeelden kwamen voorbij, over het leerkrachtentekort, de grote klassen en de hoge werkdruk, die ervoor zorgen dat passend onderwijs gewoon erg lastig te realiseren is.

Goede voorbeelden
De journalisten Klaas den Tek en Joga Brouwers vonden echter ook voorbeelden van scholen waar het prima lukt met passend onderwijs. Waar kinderen met en zonder beperking dus bij elkaar in een klas zitten en het goed gaat. Wat doen deze scholen anders?

Bij de Kroevendonk in Roosendaal wordt een reguliere docent bijgestaan door een klassenassistent en een zorgassistent. Dat kan op andere scholen ook, maar die vinden het aanvragen van de verschillende budgetten lastig en tijdrovend. Daarom is ‘wegadviseren’ door reguliere scholen een veelgebruikt middel: ze verwijzen ouders door naar het speciaal (basis)onderwijs, omdat die scholen beter toegespitst zijn op de doelgroep.

Bij de Kroevendonk erkennen ze dat de intern begeleiders inderdaad veel tijd kwijt zijn met het aanvragen van de budgetten, maar dat ze dat gewoon doen. En de leerkrachten ervaren best werkdruk, maar omdat ze extra ondersteuning hebben en alles van bovenaf goed geregeld is, is er met die druk prima om te gaan.

Gedoogschool
Een andere school die in de uitzending aan bod kwam is de Talentencampus Venlo. Een zogeheten gedoogschool, eigenlijk illegaal. Bij de Talentencampus zitten een reguliere school, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs onder één dak. Leerlingen volgen lessen die passen bij hun niveau. De ene keer is dat op het regulier onderwijs, voor een ander vak is dat speciaal basisonderwijs. En dat werkt volgens directeur Frans Vullings prima.

Probleem is dat elke onderwijssoort zijn eigen budget heeft, terwijl die budgetten bij de Talentencampus eigenlijk op 1 hoop worden gegooid. Dat bemoeilijkt het verantwoorden van de budgetten, erkent Vullings, die blijft pleiten voor het verdwijnen van de schotten tussen de budgetten.

De voorbeelden in Reporter Radio geven aan dat passend onderwijs niet makkelijk te faciliteren, maar wel mogelijk is. Er is nog veel werk aan de winkel om dit op grote schaal gerealiseerd te krijgen.

Naast het beluisteren van de reportage, vind je op de website van Reporter Radio ook diverse artikelen over de problemen rond passend onderwijs.   |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!