Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Participatiesamenleving vraagt om nieuwe opleiding

8 april 2014 Door de redactie Geen reacties

De hogere sociaal agogische beroepsopleidingen moeten zich onder de nieuwe paraplunaam 'hogere sociale studies' gaan richten op drie basisprofielen sociaal werk: integraal sociaal werk, sociaal werk langdurige zorg (zoals ouderen, gehandicapten) en sociaal werk voor de jeugd. Dat adviseert de Verkenningscommissie hoger sociaal agogisch onderwijs (hsao) in zijn rapport 'Meer van waarde'. Het ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschap en de Vereniging hogescholen hebben in 2012 afgesproken om het huidige hogere beroepsonderwijs te toetsen aan de ontwikkelingen in het betreffende werkveld.

Drastische veranderingen
De verkenningscommissie hsao constateert dat het sociaal agogische werkveld drastisch aan het veranderen is. De structuur van de samenleving verandert. Er wordt veel meer van burgers zelf verwacht, terwijl de overheidsvoorzieningen verminderen en de verantwoordelijkheid ervoor naar de gemeenten worden verschoven.

Sociale landschap
Volgens de commissie leiden deze ontwikkelingen tot enorme verschuivingen in het sociale landschap, waardoor zowel de zorg moet veranderen, als de zorgopleidingen. De hogere beroepsopleidingen moeten een stevig gemeenschappelijk gedeelte bevatten met de nadruk op kennis en professionele houding. De student moet zich specialiseren in één van de drie basisprofielen. In een masterfase kan zij zich verder ontwikkelen tot generalist.

Dalende werkgelegenheid
De commissie vindt dat de opleidingen niet moeten streven naar het opleiden van meer studenten, omdat de werkgelegenheid voor sociaal werkenden eerder zal dalen dan stijgen. Wel is een goed aanbod van deeltijdopleidingen noodzakelijk, zodat werkenden zich verder kunnen professionaliseren.

Het rapport Meer van waarde is te downloaden op de site van de vereniging hogescholen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!