Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Palliatieve zorg

20 juni 2008 Door de redactie Geen reacties
De bestaande palliatieve zorg weet onvoldoende af van mensen met een verstandelijke beperking. Andersom is in onze branche nog weinig ervaring met palliatieve zorg.

Dat blijkt uit een inventarisatie van het Netwerk palliatieve zorg in Breda.

Sommige teams kunnen goed uit de voeten met palliatieve zorg, andere weten zich geen raad. In interviews werd dat door alle medewerkers vanuit de verstandelijk gehandicaptenzorg benoemd. ‘Tussen de teams zitten veel verschillen. Bij een aantal teams loopt het erg goed, afhankelijk van de leden. Dat maakt het kwetsbaar voor de cliënt die afhankelijk is van hoe de medewerker ermee omgaat.’

“Een opvallend kenmerk en tevens knelpunt is ad hoc reageren en handelen,’ aldus het onderzoeksverslag. ‘In veel gevallen wordt pas gehandeld als de situatie uit de hand loopt. Op het laatste moment wordt andere zorg ingeschakeld of vindt alsnog een overplaatsing plaats.’

Medewerkers in de gehandicaptenzorg zouden tè betrokken zijn. ‘De teamleden willen de zorg graag kwalitatief bieden, maar na verloop van tijd blijken zij het in veel gevallen niet meer aan te kunnen.  Je ziet het team alles geven, maar als zich binnen een maand een volgend geval aandient, lopen ze vast,’ zei een medewerker.

Duidelijke diagnostiek blijft soms achterwege. Voor de medewerkers is het vaak moeilijk om te gaan met die onduidelijkheid. Er zijn ‘onvoldoende vaststaande afspraken omtrent een multidisciplinair overleg in de palliatieve fase.’

‘Het proces van palliatieve zorg roept bij het team elke keer veel vragen op. Het wiel moet steeds opnieuw uitgevonden worden.

Bestaande organisaties voor palliatieve zorg hebben problemen met communicatie. ‘Hoe vertel je iemand met een diepe verstandelijke beperking dat hij niet meer zal genezen? Ook bij huisartsen bestaat een grote diversiteit in samenwerking en lopen de ervaringen zeer uiteen: van regelmatig tot geen ervaring.’

De volgende probleemgebieden worden genoemd:

  1. Expertise verstandelijk gehandicaptenzorg en reguliere zorg
  2. Werkwijze medewerkers verstandelijk gehandicaptenzorg
  3. Visie en werkwijze organisatie verstandelijk gehandicaptenzorg
  4. Samenwerking verstandelijk gehandicaptenzorg en reguliere zorg
  5. Beeldvorming vanuit de reguliere zorg
  6. Landelijk beleid

Organisaties voor verstandelijk gehandicaptenzorg wordt aanbevolen een eigen plan voor palliatieve zorg op te stellen. Er zou ‘een keten van samenwerking’ moeten komen.

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Probleemanalyse voor de regio stadsgewest Breda door Bo van Aalst. Informatie: bvanaalst@annevillegroep.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!