Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Overheid zet druk op creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

17 april 2019 Door de redactie Geen reacties

Er moeten meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel voor laag- als hoger opgeleiden. In 2013 is afgesproken dat er 125.000 extra banen voor deze doelgroep in 2026 moeten zijn gecreëerd, waarvan zeker 21.000 bij de overheid. Dit proces mag wel een flinke duw in de rug krijgen. Daarom hebben minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een bestuursakkoord afgesloten met alle overheidssectoren.

Met dit akkoord geeft de overheid het signaal nog steeds voor die afspraak te staan om extra banen te realiseren. Van Ark spreekt over het maken van een flinke inhaalslag. Maar wat is er met het bestuursakkoord nu eigenlijk afgesproken?
-          Er komt op 1 juni 2019 een werkagenda voor overheids- en onderwijssectoren, waarin zij acties zetten die moeten leiden tot extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Hier horen ook een planning en baanprognose bij.
-          Resultaten worden op sectorniveau gerapporteerd, besproken en onderling gedeeld
-          De sectoren rapporteren en publiceren over de inspanningen van de werkgevers in hun sector.
-          Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties monitort de voortgang en informeert de Tweede Kamer jaarlijks.

Verder is door het ministerie van BZK een Kennisalliantie ingesteld waar informatie voor overheidswerkgevers wordt verzameld over de banenafspraak. Daarnaast is het project Baanbrekers gepresenteerd. Dit richt zich op een grotere instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te gaan op ondersteunende functies in het primair en voortgezet onderwijs. Zo slaat men twee vliegen in één klap: meer mensen aan de slag die nu nog grotendeels buiten het arbeidsproces staan, en verlichting voor de werkdruk in het onderwijs.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!