Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Overheid wil Verklaring van gedrag van zorgbestuurders

20 september 2013 Door de redactie Geen reacties

Zorgbestuurders worden bij hun aantreden verplicht een Verklaring omtrent gedrag (Vog) te overleggen. Dat is één van de maatregelen die minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid aankondigen in hun plannen voor 'goed bestuur in de zorg.'

Goede en betaalbare zorg moet voor iedere Nederlander toegankelijk zijn, en daar zijn goede bestuurders voor nodig. Hoewel het bestuur en toezicht in de zorg de laatste jaren zijn verbeterd, doen zich nog geregeld incidenten voor, aldus de bewindslieden. Slecht functionerende zorgbestuurders en toezichthouders zijn funest voor de kwaliteit van de zorg. Om de kans op problemen in de zorg verder te verkleinen willen Schippers en Van Rijn de deur dicht doen voor falende bestuurders en stellen zij strengere eisen.

Inspraak van cliënten
Een van de maatregelen is de eis voor een verklaring omtrent gedrag. Ook krijgen cliënten meer inspraak in het beleid van een zorgaanbieder. Verder gaat de Inspectie voor de gezondheidszorg bij nieuwe zorgaanbieders de kwaliteit van bestuur en zorg controleren.

Afvinklijstjes
Schippers en Van Rijn zijn bezig een wetsvoorstel te maken over de bestuurs-, toezichts- en medezeggenschapsstructuur van zorgorganisaties, waarbij het toezicht van de Inspectie het sluitstuk is. Ze waarschuwen dat alleen het invoeren van nieuwe regels niet tot verbeteringen zal leiden. "Regels worden dan afvinklijstjes waarbij het gevaar bestaat dat het doel van de regels uit het oog wordt verloren. Dat willen wij niet. Daarom kijken we goed naar het systeem waarbinnen zorgbesturen werken, maar geven we geen gedetailleerde beschrijving van hoe een zorginstelling moet worden ingericht. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders. Het toetsen daarvan gaan we duidelijk vastleggen."

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!