Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Overheid wil agressie in de zorg terugdringen

29 mei 2012 Door de redactie Geen reacties

Het komt nog te vaak voor dat zorgverleners te maken krijgen met agressie en geweld. Demissionair minister Schippers en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van Volksgezondheid, welzijn en sport vinden dit ontoelaatbaar. Zorgverleners verdienen een veilige werkplek. Daarom hebben de Vws-bewindslieden samen met het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties en het ministerie van Veiligheid & justitie een actieplan opgesteld.

Vorige week sprak de Tweede kamercommissie voor Vws over veilig werken in de zorg. Het actieplan van de verschillende ministeries is gebaseerd op een tweejaarlijkse enquête onder medewerkers uit de zorg. Daaruit blijkt dat agressie vaak cliëntgebonden is, wat betekent dat agressie samenhangt met de aard van de ziekte of beperking. Vormen van agressie en geweld komen daarom het meeste voor in de gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, en jeugdzorg.

Anti-agressiebeleid
De afgelopen jaren is er veel anti-agressiebeleid ontwikkeld, zoals het geven van voorlichting. De mate waarin werkgevers en werknemers die maatregelen en instrumenten toepassen, kan volgens het kabinet beter. Het ministerie van Vws wil jaarlijks 100 zorginstellingen uitnodigen om de beste voorbeelden met elkaar delen.

Staken zorgverlening
Medewerkers in de zorg stellen het belang van de cliënt vaak boven het eigenbelang. Mede daardoor melden zij lang niet alle agressie-incidenten bij hun werkgever. Vaak vinden zij het ook niet passend om aangifte te doen of de zorgverlening te staken. En dat terwijl het staken van zorgverlening heel legitiem kan zijn wanneer patiënten en/of hun familieleden, agressief en gewelddadig worden. De ministeries willen dat organisaties hierover met hun medewerkers praten, en hen steunen als zij te maken krijgen met agressie en geweld.

Aangifte
Over het doen van aangifte is meer duidelijkheid gewenst, volgens het actieplan. Vooral over schijnbaar tegenstrijdige regelgeving zoals het beroepsgeheim en de privacy van de cliënt. Ook moet worden voorkomen dat de politie een aangifte afhoudt, omdat het om een patiënt gaat. Om de relevantie van een aangifte te vergroten gelden er vanaf december 2010 richtlijnen voor zwaardere straffen. Binnenkort volgen hiervan de resultaten.

Scholing
Ondanks alle maatregelen is agressie en geweld helaas niet altijd te voorkomen. Daarom moeten zorgverleners beter worden voorbereid om hier op professionele wijze mee om te gaan. De ministeries bekijken samen met de partners in het onderwijs wat de mogelijkheden zijn om voorlichting hierover in het zorgonderwijs op te nemen.

Bekijk het actieplan tegen agressie in de zorg (site van de Tweede kamer).

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!