Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Overheid mag vervoerskosten halveren

20 november 2012 Door de redactie Geen reacties

De rechter vindt de drastische korting die de overheid wil doorvoeren op de vergoeding van het gehandicaptenvervoer niet onrechtmatig. De Vereniging gehandicaptenzorg Nederland heeft het hoger beroep tegen de Staat over de vervoerskosten verloren. Dit heeft grote gevolgen voor instellingen die de zorg kleinschalig hebben georganiseerd, zo blijkt uit een interview van Klik hierover bij de Zeeuwse instelling Arduin, die desnoods zelf een proces willen aanspannen.

In een persbericht laat het gerechtshof Den Haag weten dat deze het halveren van de vergoeding van de kosten van het gehandicaptenvervoer niet onmiskenbaar onrechtmatig vindt. "Van duidelijke strijd met de wet is naar het oordeel van het hof geen sprake. Dat bij de Wet marktordening gezondheidszorg kostendekkende tarieven als uitgangspunt zijn genomen, betekent niet dat de wet de staatssecretaris ertoe verplicht om, voordat zij haar voornemen bekend maakt, aan te tonen dat de in de aanwijzing op te nemen tarieven kostendekkend zijn."

Beleidsvrijheid
Aan de korting op de vervoerstarieven ligt onderzoek ten grondslag, zegt het hof. Dat uit dat onderzoek niet volgt dat bij een zo sterke bezuiniging nog sprake is van kostendekkende tarieven, maakt de voorgenomen bezuiniging evenmin onrechtmatig. Het behoort tot de beleidsvrijheid van de staatssecretaris om aan te sluiten bij de tarieven van die instellingen die volgens het onderzoek het vervoer het goedkoopst verrichten. Bij de bezuiniging kunnen knelpunten worden aangekaart en opgevangen, vindt het hof.

Gestraft
Dat onderzoek vergelijkt ten onrechte de ene instelling met de andere, zo constateerde eerder al de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (Vgn). Dat vindt ook financieel manager Hans van de Klundert van Arduin, die overweegt zelf een proces aan te spannen tegen de staat. "Instellingen waarbij cliënten op een terrein wonen en werken zijn niet te vergelijken met Arduin, waar cliënten wonen in kleinschalige woningen, verspreid over de eilanden, en werken in de maatschappij. Het is een hele grote maatregel, we worden gestraft voor hoe we de zorg in de maatschappij hebben georganiseerd. En dat terwijl de overheid tegelijkertijd de Vn verdrag voor de rechten van mensen met een beperking wil ratificeren, waarin staat dat het vervoer voor mensen met een beperking goed geregeld moet zijn."

Directeur Hans Schirmbeck van de Vgn reageert: "Dit is een teleurstellende uitspraak. We moeten hem nader bestuderen en hopen zo snel mogelijk met een uitgebreidere reactie te kunnen komen."

In Klik volgt nog een uitgebreid verslag van het interview bij Arduin over de gevolgen van de bezuinigingen op het gehandicaptenvervoer.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!