Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Overheid hoeft failliete zorgorganisatie niet meer te redden

27 november 2013 Door de redactie Geen reacties

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid over het in stand houden van cruciale zorg. Als zorgaanbieders door falend beleid in financiële problemen komen of failliet gaan, hoeft de overheid deze instellingen niet meer op kosten van de premiebetaler overeind te houden. De overheid waarborgt wel dat de cliënten van de failliete instelling onmisbare zorg in hun eigen regio krijgen.

Patiënten en premiebetalers draaien, aldus minister Schippers, niet langer op voor mismanagement en hoeven ook niet bang te zijn dat er daardoor geen spoedeisende hulp, acute verloskunde, ambulancezorg, crisis-ggz of Awbz–zorg in hun nabije omgeving wordt geleverd.

Als het mis gaat in een instelling moeten eerst de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar – die een zorgplicht heeft –een oplossing te bedenken. Pas als uiterste redmiddel kan de overheid overgaan tot het oprichten van een tijdelijke vangnetstichting.

Alarmeren
Ook andere zaken worden met het wetsvoorstel cruciale zorg geregeld. Zo komt er een 'early warningsysteem': zorgaanbieders moeten verzekeraars – op vertrouwelijke basis – tijdig alarmeren als de zorgverlening in gevaar komt. Verzekeraars moeten op basis van die informatie bijtijds melding maken als dreigt dat zij niet meer aan hun zorgplicht kunnen voldoen. Hierdoor kan bijvoorbeeld de Inspectie voor de gezondheidszorg extra toezien op de kwaliteit van zorg.

Fusietoets
Daarnaast komt er een fusietoets, die erop neer komt dat fusieplannen goed onderbouwd en eerst met direct betrokkenen (in ieder geval patiënten en werknemers) besproken moeten worden.

Een laatste element in het aangenomen wetsvoorstel is dat de overheid de wettelijke bevoegdheid krijgt om alleen in uiterste gevallen een instelling die tal van verschillende zorgvormen onder zich heeft, op te splitsen.

Meer informatie op de site van het ministerie van Vws.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!