Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Overgang verstandelijk gehandicapten naar Wmo komt te vroeg

4 april 2012 Door de redactie Geen reacties

Gemeentes vinden dat het nog te vroeg is om de verantwoordelijkheid voor ondersteuning en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking over te nemen. Ze pleiten voor een overgangsjaar in 2013 voordat ze deze Awbz taken krijgen toebedeeld. Dat staat in het onderzoek Nieuwe kansen voor mensen met een verstandelijke beperking, Een verkenning op het snijvlak van begeleiding en werk.

Het onderzoek is uitgevoerd door Radar, in opdracht van Philadelphia. Deze landelijke zorgorganisatie heeft laten onderzoeken of gemeentes al klaar zijn met hun voorbereidingen voor de Awbz-taken. Het onderzoek is uitgevoerd in 26 gemeenten en bevestigt het beeld dat Philadelphia al had uit de praktijk: Aanvankelijk hadden veel gemeenten een afwachtende houding, inmiddels zijn de meeste gemeenten druk bezig met de voorbereiding. Dat verloopt echter niet helemaal soepel, terwijl de planning 'behoorlijk ambitieus' is, zegt de opdrachtgever voor het onderzoek bij Philadelphia, Bas Bodzinga op de site van Binnenlands bestuur.

Beeld van doelgroep
Zo vinden gemeenten het lastig om een goed beeld te krijgen van de doelgroep. Gemeenten zijn bezig informatie op te vragen over de doelgroep en het aanbod van voorzieningen. Dat kost veel tijd. Bovendien worden de gegevens vanuit verschillende systemen aangeleverd, waardoor ze lastig naast elkaar zijn te leggen. Gemeenten staan daardoor pas aan het begin van beleidskeuzes rondom begeleiding, staat in het rapport.

Arbeidsmatige dagbesteding
Bodzinga maakt zich verder zorgen over de mensen die tussen wal en schip dreigen vallen. Het is onzeker of zij, wanneer ze onder de Wmo vallen, nog wel de arbeidsmatige dagbesteding krijgen waar ze nu volgens de Awbz recht op hebben. Bodzinga: "Gemeenten moeten bezuinigen, Misschien beslissen ze minder dagbesteding aan te bieden. Of alleen nog voor eigen inwoners. Dan zitten cliënten ineens thuis."

Dat mensen volgens de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) maximaal drie jaar mogen worden begeleid, baart hem ook zorgen. "Diezelfde cliënt heeft via de Wwnv ook een re-integratieverplichting en moet gaan solliciteren en werken. Daar is begeleiding voor nodig, geen drie jaar, maar eigenlijk levenslang."

Nieuwe kansen voor mensen met een verstandelijke beperking Een verkenning op het snijvlak van begeleidingen werk. Een onderzoeksverslag van Radar en Philadelphia.

 

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!