Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Oudervereniging verontrust over toekomst gehandicaptenzorg

3 december 2013 Door de redactie Geen reacties

"Wij zijn onaangenaam getroffen door de grootscheepse reorganisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg," schrijft oudervereniging KansPlus in een open brief aan gemeentebesturen, zorgorganisaties en zorgverzekeraars. "Vooral de gevolgen voor de cliënten, hun familieleden en de medewerkers baren ons zorgen," aldus het bestuur van KansPlus.

"De afbraak van de Awbz en de rommelig verlopende overgang van Awbz naar Wmo zijn hier mede debet aan. De beide andere grote decentralisatieprocessen (jeugdzorg en participatiewet) dragen alleen maar bij aan het vergroten van de onrust. Zorgkantoren voeren een streng inkoopbeleid en leggen het vuur na aan de schenen van zorgaanbieders."

Intimidatie
"Overduidelijk is dat het financieel beleid van de zorgkantoren voorop staat en dat het zorginhoudelijk beleid slechts een afgeleide is. Het lijkt er op dat zorginstellingen zich laten intimideren en vlot overgaan tot het toepassen van forse ingrepen door het personeelsbestand terug te dringen; locaties te sluiten en hun zorgaanbod minder op klantwensen te baseren. Alsof de klanten er zijn voor de voorzieningen en niet andersom."

Wachtstand
"Gemeentes lijken in een soort wachtstand te staan, doen de ene keer van harte mee met het overheidsbeleid en tekenen aan de andere kant verzet aan indien de rijksoverheid onvoldoende boter bij de vis geeft. Slechts zelden tonen gemeenten een oprechte betrokkenheid over de gevolgen voor mensen met een verstandelijke handicap en hun familie."

Woonruimte huren
De oudervereniging maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor mensen met een verstandelijke beperking, onder andere degenen die vanaf 2015 zijn aangewezen op de Wmo. "Wij roepen gemeentes, zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorgaanbieders op - samen met cliëntenorganisaties - plannen te maken om de overgang zorgvuldig te laten verlopen. We weten bijvoorbeeld dat veel mensen met een lichte verstandelijke beperking die onder de Wmo gaan vallen, behoefte hebben aan vormen van beschut wonen met begeleiding. Mensen zouden woonruimte moeten kunnen huren bij zorginstellingen en begeleiding krijgen die uit de Wmo wordt gefinancierd."

Financiële reserves
Van zorgkantoren vraagt KansPlus om niet onnodig op zaken vooruit te lopen. Aan zorgaanbieders vraagt KansPlus om hun forse financiële reserves te gebruiken bij het inspelen op de toekomst. "Van gemeentebesturen vragen we een creatieve houding in het uitwerken van de plannen voor de Wmo en een actieve rol bij het samenbrengen van gemeente, zorgaanbieder en zorgkantoor om de overgang verantwoorde wijze te laten verlopen ."

Lees de hele brief op www.kansplus.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!