Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Opvolger Awbz heet Liz

14 oktober 2013 Door de redactie Geen reacties

De opvolger van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) zal 'wet Langdurige intensieve zorg' (Liz) gaan heten. Een concept van de nieuwe wet is vorige week naar zorg- en belangenbehartingsorganisaties gestuurd. Voor wettelijk gegarandeerde verzorging, verpleging en begeleiding komen in de toekomst alleen nog mensen met een zware zorgvraag in aanmerking.

In het wetsvoorstel staat dat een verzekerde alleen langdurige zorg krijgt als hij vanwege een lichamelijke of psychogeriatrische aandoening, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijk handicap, blijvend behoefte heeft aan 24 uur per dag toezicht om schade te voorkomen, om hulp te krijgen bij het organiseren van zijn leven en bij zijn verzorging en hygiëne.

Schade
Onder schade wordt verstaan het risico dat de verzekerde:
• zich maatschappelijk te gronde richt of dreigt te richten;
• zichzelf in ernstige mate verwaarloost of dreigt te verwaarlozen;
• met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept;
• ernstig lichamelijk letsel oploopt of dreigt op te lopen dan wel zichzelf ernstig lichamelijk letsel toebrengt of dreigt toe te brengen;
• ernstig in zijn ontwikkeling dreigt te worden geschaad of dat zijn veiligheid ernstig wordt bedreigd, al dan niet doordat hij onder de invloed van een ander raakt;
• de algemene veiligheid van personen of goederen bedreigt.

Organisaties die zorg verlenen heten volgens het wetsontwerp in de toekomst Liz-uitvoerders. Lees het conceptwetsontwerp voor Langdurige intensieve zorg op de site van de overheid.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!