Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Opvoedingssteun

18 september 2007 Door de redactie Geen reacties
Minister Rouvoet van Jeugd en gezin wil dat alle kinderen veilig kunnen opgroeien.

In zijn Actieplan aanpak kindermishandeling is veel aandacht voor preventie. Ouders die niet in staat lijken om kinderen goed op te voeden (bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapte ouders of ouders in spe) krijgen daar goedschiks of kwaadschiks hulp bij. Overal in het land moeten daarvoor Centra voor jeugd en gezin komen.

Alle professionals die met kinderen werken, moeten een meldcode gaan hanteren: ieder signaal van mogelijke mishandeling of verwaarlozing moet worden opgepikt. En dan moet er snel actie komen. In het ergste geval ondertoezichtstelling, en Rouvoet wil dat kinderrechters die maatregel zonder meer kunnen nemen (‘ambtshalve’) als er sprake is van ‘een tekort aan opvoedingsvaardigheden bij de ouders.’

De wachtlijsten bij jeugdzorg moeten verdwijnen; de bureaus krijgen volgend jaar 97 miljoen euro extra. Jeugdzorg moet in crisissituaties binnen 24 uur optreden, en een kinderbeschermingsmaatregel moet binnen een week geregeld zijn.

In zijn Actieplan benadrukt de minister dat een verstandelijke handicap van een ouder, kindermishandeling kan bevorderen. Uit onderzoek is gebleken dat in gezinnen met ‘zeer laag opgeleide ouders’ zeven keer vaker kindermishandeling voorkomt dan gemiddeld. Ook een allochtone achtergrond betekent ‘een verhoogd risico.’

Zes vormen

Rouvoet onderscheidt zes vormen van kindermishandeling:

  • Seksuele mishandeling
  • Fysieke mishandeling
  • Emotionele /psychische mishandeling
  • Fysieke verwaarlozing
  • Emotionele/psychische verwaarlozing
  • Getuige zijn van partnergeweld.

Voor de invoering van de methodiek Raak bij de aanpak van kindermishandeling, en een publiekscampagne, wordt 4,5 miljoen euro per jaar uitgetrokken.

Meer informatie op www.jeugdengezin.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!