Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Opstarten dagbesteding, versoepeling bezoek

20 mei 2020 Door de redactie Geen reacties

De afgelopen weken was er op diverse plekken al een versoepeling gaande, maar met een nieuwe handreiking voor bezoek moet de gehandicaptenzorg meer gaan naar het ‘nieuwe normaal’. Ook wordt de dagbesteding weer opgestart. Mocht het virus oplaaien, wordt er terug geschaald, zo verklaart de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Diverse belangenorganisaties hebben samen een nieuwe ‘Handreiking bezoek gehandicaptenzorg, voor verantwoord bezoek in coronatijd’ opgesteld, met daarin de volgende afspraken:

  • Uiterlijk 15 juni is bezoek mogelijk voor alle mensen met een beperking in de instelling waar zij wonen,
  • per 1 juli is met iedere cliënt - die dat wenst - een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling.
  • Kinderen en jeugdigen in de residentiële zorg kunnen uiterlijk 25 mei weer bezoek ontvangen door twee vaste bezoekers.

Waar het mogelijk is, worden er al voor deze data afspraken gemaakt. De nieuwe handreiking is de uitkomst van overleg tussen belangenorganisaties Ieder(in), KansPLus, LFB, LSR, Per Saldo, NVO, NVAVG en de VGN.
Toe naar het ‘nieuwe normaal’
Met de nieuwe handreiking moet er een betere balans ontstaan tussen de fysieke gezondheid én de psychische en sociaal-emotionele gezondheid van mensen met een beperking, zo schrijft de VGN. “De eerdere bezoekregeling ‘Nee, tenzij’ was ingegeven door de noodzaak om bewoners en zorgverleners te beschermen tegen het coronavirus en om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Nu het virus langer bij ons blijft, is het zwaar voor bewoners, hun naasten en zorgmedewerkers om dit langer vol te houden.”
Voorwaarden
De voorwaarden die aan het bezoek gesteld worden, zijn niet eenvoudig na te leven voor cliënten:

  • Bezoek moet zich aan de 1,5 meter afstand houden en in de eigen ruimte of buiten plaatsvinden.
  • Onder strenge voorwaarden ten aanzien van hygiëne en gezondheid: zo is bezoek pas toegestaan als iedereen klachtenvrij is.

Rekening houdend met de diversiteit aan cliënten en woonvormen, zal er een variatie aan afspraken en invulling van de bezoekregeling zijn, nadrukkelijk in samenspraak met de medezeggenschapsorganen zoals de cliëntenraad, aldus de VGN. “Soms kan de afstand van 1,5 meter ook niet altijd gewaarborgd worden. Deze cliënten kunnen ook bezoek ontvangen, met als voorwaarde dat dit maximaal twee vaste personen zijn.”
Opstarten dagbesteding
Vanaf 1 juni 2020 krijgt iedere cliënt - zowel cliënten die thuis wonen, als in een woonvorm van een zorgaanbieder - een passende vorm van dagbesteding. Ook start de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties weer op. Dit lijkt haaks te staan op instellingen die verklaarden dit pas op zijn vroegst na de zomer weer op te pakken. De VGN noemt hierbij wel de RIVM-maatregelen en het organiseren van veilig vervoer een voorwaarde en komt binnenkort met een apart handreiking voor de dagbesteding. |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!